Paroc Extra Продаем вату 610x1220x50, 100, 150mm
Бесплатаная доставка (1000eur+)

Paroc eXtra 610x1220x50mm- 1, 25eur/m2 - это негорючая плита из минеральной ваты, предназначенная для общего использования в качестве утеплителя для защиты : тепла, звука и огня в различных областях применения, таких как стены, крыши, чердаки, потолки, полы всех типов зданий. Пластина полужесткая и отличается чрезвычайной эластичностью. Его легко обрабатывать, разрезать и встраивать в различные вертикальные и горизонтальные конструкции. Теплоизоляционная плита не должна сжиматься или терять свои теплоизоляционные свойства в течение всего срока службы здания.

Плита имеет немного более высокую степень плотности, которая предотвращает потерю тепла за счет конвекции внутри материала, и, таким образом, общая теплостойкость слоя остается постоянной даже в условиях чрезвычайно холодной погоды.

Огнестойкость минеральной ваты не уменьшается со временем. Евроклассификация продукта включает органическое связующее, которое со временем не увеличивается. Теплопроводность изделий из минеральной ваты со временем не меняется, опыт показывает, что структура волокон стабильна, а пористость содержит только атмосферный воздух.

Изделия из каменной ваты способны выдерживать высокие температуры. Связующее начинает испаряться, когда температура превышает около 200 С. Теплоизоляционные свойства остаются такими же, но прочность на сжатие уменьшается. Температура размягчения изделий из каменной ваты составляет более 1000 С.

Одной из функций наружной стены является внешний климатический щит. Защищает от холода, осадков, сильных ветров, шума и огня. Хорошая структура наружных стен с хорошим решением по теплоизоляции является необходимым условием для здоровой и уютной внутренней среды.

Удельная теплопроводность, λD - 0, 036 Вт / мК
Класс пожарной реакции, Еврокласс А1
Удельная воздухопроницаемость, I x 10-6 - ≤120 м³ / мПа
Водопоглощение, WS, переходный процесс, Wp - 1 кг / м²
Водопоглощение, WL (P), длительное время, Wlp - ≤3 кг / м²
Коэффициент сопротивления водяного пара, μ - 1
Класс допуска по толщине, T - T2

Paroc Extra 50 mm
Pardod Paroc extra vati 1, 25eur/m2
Bezmaksas piegade(1000eur+)

Akmens vate plāksnēs Paroc eXtra 610x1220(50, 75, 100, 150mm) ir nedegoša akmens vates plāksne, kas paredzēta vispārīgai lietošanai kā siltuma, skaņas un ugunsaizsardzības izolācija dažādos pielietojumos, kā piemēram, sienās, jumtos, bēniņos, pārsegumos, grīdās visu veidu būvēs. Plāksne ir puscieta un izceļas ar īpašu elastību, kas ir ļoti svarīgi statņu aizpildīšanai. To ir viegli apstrādāt, piegriezt un iestrādāt dažādās gan vertikālās, gan horizontālās konstrukcijās. Siltumizolācijas plāksne nesaraujas un nezaudē savas siltumizolējošās īpašības ēkas dzīves laikā.

Plāksnei ir mazliet lielāka blīvuma pakāpe, kas neļauj siltuma zudumiem ar konvekciju materiāla iekšienē un līdz ar to kopējā slāņa siltuma pretestība paliek nemainīga arī ekstremāli aukstos laika apstākļos.

Minerālvates uguns izturība ar laiku nesamazinās. Eiroklasifikācija izstrādājumam ir saistīta ar organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielināties. Siltuma vadītspēja minerālvates izstrādājumiem ar laiku nemainās, pieredze rāda, ka šķiedru struktūra ir stabila un poranība satur tikai atmosfēras gaisu.

Akmens vates izstrādājumi ir spējīgi izturēt augstu temperatūru iedarbību. Saistviela sāk iztvaikot, kad temperatūra pārsniedz aptuveni 200C. Siltumizolācijas īpašības paliek nemainīgas, bet spiedes stiprība samazinās. Mīkstināšanās temperatūra akmens vates izstrādājumiem ir vairāk kā 1000C.

Ārsienai viena no funkcijām ir ārējā klimata aizsardzības vairogs. Tas aizsargā pret aukstumu, nokrišņiem, stipriem vējiem, troksni un uguni. Laba ārējās sienas struktūra ar labu siltumizolācijas risinājumu ir nepieciešamas priekšnoteikums veselīgiem un mājīgiem iekštelpu apstākļiem.

Cena: 1.25 €
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:23.03.2020 10:32