Monil-Stv
Virsmu aizsardzības līdzeklis uz ūdens bāzes
Средство защиты поверхности, на водной основе

1 l – 20-40 kvadrātmetriem
1 л - 20-40 квадратных метров

4705 MONIL-STV akmens virsmu aizsardzības līdzeklis uz ūdens bāzes

MONIL-STV:
Lietojams pēc virsmu tīrīšanas ar 4700 MONIL-STR,
Iekšējiem pagalmiem, kāpnēm, bruģakmeņiem, kapakmeņiem, žogiem, sienām, jumtiem un terasēm.
Novērš ūdens un sāls iespiešanos materiālā.
MONIL-STV:
Saudzīgs videi, jo nesatur šķīdinātājus un fluora savienojumus,
Aiztur mitrumu un virsmas pēc apstrādes ir vieglāk kopjamas,
Lietojams arī koka un citu porainu virsmu impregnēšanai.

Produkta raksturojums:
Īpašības: Emulsija.
Sastāvs: Silikona atvasinājumi, konservanti (metilisotiazolinons, metilhlorizotiazolino ns).
pH: Neitrāls
Piezīme: Uzglabāt no sala un saules aizsargātā vietā.

Ieteicamais pielietojums un koncentrācija:
Lietot neatšķaidītu: Izsmidzināt vai uzklāt uz iepriekš notīrītas virsmas un ļaut nožūt vismaz 12 stundas. Uz īpaši noslogotām un porainām virsmām procedūru atkārtot. Vairāku mēnešu aizsardzība – atkarībā no noslogojuma. Lai pārklājums netiktu bojāts, izmantot tikai neitrālos tīrīšanas līdzekļus, piemēram, 2540 ALL-CLEAN. Pirms jaunas apstrādes virsmu attīrīt no jauna ar MONIL-STR.
Pēc apstrādes novērojams krāsu absorbējošs efekts, kas padara virsmu tumšāku.

4705 MONIL-STV средство защиты каменной поверхности, на водной основе

MONIL-STV:
Используется после очистки поверхности с помощью4700 MONIL-STR,
Внутренние дворики, лестницы, брусчатки, надгробные плиты, заборы, стены, крыши и террасы.
Предотвращает проникновение воды и соли в материал.
MONIL-STV:
Безопасный окружающей среде, поскольку не содержит растворителей и соединений фтора
Отвращает влагу и после обработки средством легче ухаживать за поверхностями,
Также подходит для пропитки древесины и других пористых поверхностей.

Характеристика продукта:
Свойства: Эмульсия.
Состав: Силиконовые производные, консерванты (метилизотиазолинон, метилхлортиазолинон).
pH: Нейтральный
Примечание: Беречь от мороза и солнца.

Рекомендуемое использование и концентрация:
Использовать неразбавленный: Распылить или нанести на предварительно очищенную поверхность и дать высохнуть в течение как минимум 12 часов. Для чрезвычайно загруженных и пористых поверхностей повторить процедуру. Многомесячная защита зависит от нагрузки поверхности. Чтобы избежать чрезмерного ущерба покрытия, использовать только нейтральные чистящие средства, такие как 2540 ALL-CLEAN. Перед нанесением нового слоя защитного средства, поверхность надо снова очищать средством MONIL-STR.
После обработки наблюдается цветопоглощающий эффект, который делает поверхность темнее.

Cena: 20.45 €
Vieta:Rīga

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:03.12.2020 15:12