Gaisa kondicionieris (siltumsūknis) Mitsubishi Srr35Zjsrc35Zmx-S.

Operatīvā montāža 250 eiro + bezmaksas piegāde Rīgā un 50 km rādiusā ap Rīgu.

Pierakstīšana montāžai 1-5 dienas pirms uzstādīšanas.

Bez drošības naudas un priekšapmaksas - maksājiet uz vietas meistaram.

Pašattīrīšana
Ilgst 2 stundas pēc ierīces normālās darbības pārtraukšanas. Iekšējais bloks tiek izžāvēts un pelējuma augšana tiek noturēta.
Fuzzy automātiskais režīms
Ierīce nosaka tās darbības režīmu un temperatūras iestatījumus automātiski, pamatojoties uz aptuveniem aprēķiniem, un pielāgo invertera frekvenci.
Automātiska darbība
Gaisa kondicionieris automātiski izvēlas apkures, dzesēšanas un nosusināšanas režīmus.
"Hi power" darbība
Ierīce var nepārtraukti strādāt "Hi-power" režīmā 15 minūšu laikā. Šis režīms palīdz ātri sasniegt vēlamo temperatūru.
ON Taimeris
Šī funkcija ļauj darbībai uzsākties nedaudz agrāk, lai telpā tiktu sasniegta optimāla temperatūra ON laikā, kad darbību sāk ar On-Timer palīdzību. Tādējādi ierīce centīsies uzturēt temperatūru, kuru vēlaties un kad vēlaties.
Nosusināšanas režīms
Ierīce veic gaisa nosusināšanu ar periodisku dzesēšanas darbību.
Ekonomiskais režīms
Ierīce realizē efektīvu enerģijas taupīšanas darbību, vienlaikus saglabājot ērtu dzesēšanas un apkures režīmu.
24 stundu ieslēgšanas/izslēgšan as programmējamais taimeris
Apvienojot iesākuma taimeri ar darbības apturēšanas taimeri, jūs varat reģistrēt divas taimera darbības dienā. Pēc uzstādīšanas taimeri precīzi sāk vai pārtrauc sistēmas darbību atkārtoti noteiktajā dienas laikā.
OFF taimeris
Ierīce automātiski beidz darbu noteiktajā laikā.
Miega režīms
Telpas temperatūra tiek automātiski regulēta iestatītā miega režīma laikā, nodrošinot, ka istabas temperatūra nepaliks pārāk augsta vai pārāk zema.
Ar mikrodatoru regulējama atkausēšana
Šis režīms automātiski novērš salu un palīdz samazināt pārmērīgu darbību citos režīmos.
Pašdiagnostikas funkcija
Gadījumā, ja gaisa kondicionieris nedarbojas, iekšējais mikrodators automātiski iesāk pašdiagnostiku. (Pārbaudi un remontu ir jāveic pilnvarotajiem tirgotājiem. )
Rezerves pārslēgs
Galvenajā blokā atrodas rezerves ieslēgšanas/izslēgšan as slēdzis, kas ir noderīgi, ja nevarat izmantot tālvadības pulti vai baterijas ir izlādējušās.
Automātiskā restarta funkcija
Automātiskā restarta funkcija enerģijas atslēgšanas gadījumā ir funkcija, kas reģistrē gaisa kondicionētāja darbības stāvokli tieši pirms tā izslēgšanas ar strāvas padeves pārtraukumu, un vēlāk, pēc elektrības padeves atjaunošanas, ierīce automātiski atsāk darbību.
Gaismas poga
Ar bezvadu "Luminous" tālvadības pulti, kas pat "spīd tumsā", ir iespējams vadīt visas vēlamās ierīces funkcijas ar pogas klikšķi.

Pasūtiet šo preci tikai ar vienu klikšķi un brauciet pakaļ pasūtījumam, vai pasūtiet piegādi. Ērts serviss un optimālā cena. Ietaupiet naudu un laiku.

Pasūtījumus pieņemam arī pa telefonu (darba dienās - no 10:00 līdz 20:00, brīvdienās - no 10:00 līdz 18:00). Piegādājam visā Latvijā.

Klikšķiniet uz linka, kas seko pēc burtiem W W W un pasūtiet tūlīt pat vai zvaniet.

Кондиционер (тепловой насос) Mitsubishi SRR35ZJ/SRC35ZMX-S.

Оперативный Монтаж 250 евро + Бесплатная доставка по Риге и в радиусе 50 км от Риги.
Запись на монтаж всего за 1-5 дней до установки.
Без залога и предоплаты - Плати на месте мастеру.

Самостоятельная очистка
Функция действует в течение 2 часов после прекращения нормальной работы устройства. Внутренний блок высушивается, а рост плесени сдерживается.
Автоматический режим Fuzzy
Устройство автоматически определяет свой режим работы и настройку температуры на основе приблизительного подсчёта и настраивает частоту инвертора.
Автоматическая работа
Кондиционер автоматически выбирает между режимами отопления, охлаждения и сушки.
Функция Hi power
В режиме Hi power устройство может работать непрерывно в течение 15 минут. Этот режим позволяет быстро достичь желаемой температуры.
Таймер включения (ON)
Эта функция позволяет кондиционеру начать работать немного раньше, чтобы температура в помещении приближалась к оптимальной во время включения, когда работа запускается с помощью ON-TIMER. Таким образом, желаемая температура будет поддерживаться в любое желаемое время.
Функция осушения
Устройство осушает помещение с помощью режима прерывистого охлаждения.
Экономичный режим
Устройство обеспечивает эффективную экономию энергии, сохраняя при этом комфортную температуру при охлаждении и обогреве помещения.
Круглосуточный программируемый таймер включения/выключения
Объединив таймер запуска с таймером остановки, вы можете зафиксировать две операции таймера в день. После настройки таймеры будут запускать или останавливать систему в определенное время суток.
Таймер выключения
Устройство автоматически останавливается в заданное время.
Спящий режим
Комнатная температура автоматически контролируется в течение установленного периода спящего режима - он гарантирует, что температура не станет слишком низкой или высокой.
Разморозка, осуществляемая микрокомпьютером
Этот режим автоматически устраняет мороз и помогает минимизировать чрезмерную работу устройства в других режимах.
Функция самодиагностики
В случае неисправности кондиционера внутренний микрокомпьютер автоматически запускает самодиагностику. (Проверка и ремонт должны выполняться уполномоченными дилерами. )
Резервный выключатель
На главном блоке имеется резервная кнопка включения/выключения, что может пригодиться, когда вы не имеете возможность использовать пульт дистанционного управления, или в нем сели батарейки.
Функция автоматического перезапуска
Функция автоматического перезапуска при отключении электроэнергии - это функция, которая записывает рабочее состояние кондиционера непосредственно перед отключением питания, а затем автоматически возобновляет работу в этом же режиме после восстановления питания.
Кнопка с подсветкой
Благодаря беспроводным пультам Luminous, которые даже светятся в темноте, можно управлять всеми желаемыми функциями устройства одним нажатием кнопки.

Закажите этот товар в один клик и приезжайте его забирать, либо закажите доставку. Удобный сервис и оптимальная цена. Экономьте деньги и время.

Принимаем заказы и по телефону (рабочие дни – с 10:00 до 20:00, выходные – с 10:00 до 18:00). Доставляем по всей Латвии.

Жмите на ссылку после букв W W W и заказывайте прямо сейчас, либо звоните.

Cena: 1 650 €
Tālrunis: (+371)26-00-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga
Adrese:Granīta iela 3, Rīga
Darba
laiks:
P.-Pt.10:00 - 20:00
Sest.10:00 - 18:00
Sv.10:00 - 18:00
Uzņēmums:SIA "Zinva"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:25.09.2019 10:28