Radiosēta canifugue mix, ražotājs: num'axes (france)
new.

Pielādējamā un ūdensnoturīgā apkakle. Sistēma ir izstrādata speciāli lielām teritorijām (pastiprināts signāls).

Šis komplekts ir paredzēts uzstādīt antenu līdz 2000 metriem (100 metru iekļauta stieple)

mitruma izturīga kakla siksna.

Brīdinājuma zonas: skaņas signāls (tiek regulēts no 0, 4 līdz 9 metriem)

"aizliegtā" priekš suņa pārvietošanās zona: regulējamā stipruma impulss: no 0, 2 līdz 2, 5 metriem

sistēma canifigue mix aizsargās suni neļaujot tam šķērsot elektroniskā žoga izveidotā iecirkņa robežas. Tāpat sistēma ļauj slēgt iecirknī esošas zonas suņa iekļūšanai (nožogot puķu dobes utt. ).

Sistēma ir piemērota visiem teritoriju veidiem: atklātām, paugurainām, aizaugušām utt. Šī ir vienkārša kontrole pār viena vai vairāku suņu pārvietošanos – perimetrā esošu suņu daudzums nav ierobežots.

Jūsu suņa pārmērīgā enerģija ne vienmēr ļauj tam palikt atļautā rāmjos un ik pa brīdi var kļūt par cēloni tādām problēmām kā samīcītas puķu dobes un izrakti zālāji. Bez tam, aizkrejot aiz iecirkņa robežas, suns var apmaldīties vai pakļūt zem mašīnas.

Ka strādā elektriskā ierīce

jūs nosakāt sunim atvēlētu zonu, izvietojot kalpojošu par antenu vadu gar izvēlētās atļautās pārvietošanai zonas perimetru. Šis vads pārraida signālu no raidītāja un var atrasties uz zemes, būt ierakts zemē vai tikt piekarināts pie parasta nožogojuma.

Sunim, kuram ir uzvilkta apkakle, tuvojoties aizliegtas zonas robežai, tiek atskanēts brīdinošs skaņas signāls. Ja suns turpina kustēties tajā pašā virzienā, tas saņem impulsu.

Raksturojumi:

- lai sistēma darbotos, ir nepieciešams vadu savienot ar vadības bloku tā, lai izveidotos slēgts kontūrs.

- vadības pulta pogas ļauj palielināt vai samazināt brīdinājuma un aizliegtās zonu platību.

Trīs drošības parametri:
- vada pārrāvuma devējs
- brīdinājuma zonas atstāšana
- stimulācijas zonas atstāšana

drošība un efektivitāte:
- 2 gadu garantija
- ūdensnecaurlaidīga apkakle
- apkakles baterijas autonomija: ap 7 dienas (pie normālas izmantošanas)

- maksimāls antenas vada garums – līdz 2000 m. (Platība līdz 4 ha)

tehniskie raksturojumi:
pults:
- izmēri: 134 x 84 x 25 mm
- barošana: 220 v ac

apkakle:

- svars: 69 g (ar bateriju)
- izmēri: 58 x 34, 5 x 41 mm
- apkakles garums ir regulējums no 20 līdz 67 cm

komplektā ietilpst:

- 1 canifugue apkakle ar īsiem kontaktiem un pelēku neilona siksniņu
- 1 vadības bloks ar barošanas bloku
- 100 m antenas vads ar šķērsgriezumu 0.75 mm²
- 1 antenas vada konektoru komplekts (3. Gb. )
- 1 konektors vadības blokam
- 1 komplekts no 10 karodziņiem
- 1 garu kontaktu pāris
- 1 neona lampiņa testēšanai
- 1 lietošanas pamācība
- 1 cd-disks

vienkārša vienas vai vairāku suņu pārvietošanās kontrole (suņu skaits perimetrā nav ierobežots)

perimetra ieslēgšana/izslēgšana ar vadības bloka palīdzību
brīdinājuma zonas: skaņas signāls (tiek regulēts no 0, 4 līdz 9 metriem)
"aizliegtā" priekš suņa pārvietošanās zona: regulējamā stipruma impulss: no 0, 2 līdz 2, 5 metriem

integrētā drošības sistēma

canifugue var tikt uzstatīts uz vienu no astoņiem impulsa intensitātes līmeni atkarībā no suņa izmēra un jūtīguma:

1 – mazajiem sunim
4 – vidējā izmēra sunim
8 – lieliem suņiem

automātiskā sistēma

ar apkakli aprīkotā suņa tuvošanās „aizliegtajai zonai” brīdī, dzīvnieks tiek brīdināts ar skaņas signālu. Ja suns turpina virzīties aizliegtās zonas virzienā, tas saņem elektrisku impulsu, kura intensitāte pieaug (taču tas ir ierobežots laikā) kamēr suns atrodas „aizliegtās” zonas robežās. Cenšoties tikt vaļā no nepatīkamajām sajūtām, suns sāk izvairīties tuvoties tādam zonām. Tādā veidā komplekts canifuge ir savdabīga neredzama, virtuālā siena, kuru šķērsot bez nepatīkamām sajūtam nav iespējams.

Jauna. Garantija.

Iespējama piegāde visā latvijas teritorijā.

Pirkšanas brīdī pieprasiet garantjias talonu ar pārdevēja zīmogu un kases aparāta čeku.
Uzmanieties no krāpniekiem un privātpersonām, kas pārdod preci, kas nav izgājusi sertifikāciju un kurai nav atbilstosu licenču.
Atcerēties, ka lēti pakaļdarinājumi var kaitēt jūsu mīlulim. Ar visiem jautājumiem lūdzu zvaniet vai nāciet uz mūsu mājas lapu

ir pieejami arī citi modeļi. Skatieties apakšējā stūrī - "visi sludinājumi ar šo tālruni"

---

радиозабор canifigue pro производитель: num'axes (франция)

new.

Перезаряжаемый и водонепрницаемый ошейник. Система разработана специально для больших территорий (усиленный сигнал).

Этот комплект предназначен для установки антенны длинной до 2000 метров (100 метров провода в комплекте)

ширина зоны предупреждения: 0, 15 - 10 м
ширина зоны коррекции: 0, 25 - 9 м
8 уровней сигнала коррекции (ошейник)

перезаряжаемый и водонепрницаемый ошейник.

Радиозабор canifigue pro обезопасит собаку, не позволяя ей покидать пределы периметра, созданного электронным забором.

Подходит для всех типов территорий: открытых, холмистых, поросших растительностью и т. Д. Это простой контроль над перемещениями одной или нескольких собак - количество собак в периметре неограничено.

Избыток энергии вашей собаки не всегда позволяет ей оставаться в рамках дозволенного и порой может послужить причиной таких проблем, как вытоптанные цветники и перерытые газоны. Кроме того, убежав за пределы участка, собака может потеряться или попасть под машину.

Как работает электронный забор

вы определяете отведенную для собаки зону, размещая антенный провод по периметру этой разрешенной зоны. Этот провод проводит сигнал от передающего устройства и может лежать на земле, быть закопанным или вешаться на обычный забор.

При приближении собаки в ошейнике к запрещенной для ее перемещений зоне подается предупредительный звуковой сигнал. Если собака продолжает двигаться в том же направлении, она получает импульс.

Характеристики

- кнопки на пульте управления позволяют увеличивать или уменьшать ширину зоны предупреждения и запрещенной для перемещений зоны
- три параметра безопасности:
датчик разрыва провода
покидание зоны предупреждения
покидание зоны стимуляции

надежность и эффективность

- 2 года гарантии
- водонепроницаемый и перезаряжаемый ошейник
- автономность батареи ошейника: около 1 недели (при нормальном использовании)
- максимальная длина антенного провода - до 2000 м (площадь до 4 га)

технические характеристики

пульт:
- размеры: 134 x 84 x 25 мм
- питание: 220 v ac
ошейник:
- вес: 69 г (с батареей)
- размеры: 58 x 34, 5 x 41 мм
- питание: перезаряжаемый литий полимерный аккумулятор (находится в ошейнике при покупке)
- длина ошейника регулируется от 20 до 67 см

в комплект входят:

- 1 ошейник canifugue с короткими контактами и серым нейлоновым ремешком
- 1 блок управления с блоком питания
- 100 м антенного провода сечением 0.75 мм²
- 1 комплект из 3-х коннекторов для провода-антенны
- 1 коннектор для блока управления
- 1 набор из 10 флажков
- 1 пара длинных контактов
- 1 неоновая лампа для тестирования
- 1 руководство пользователя
- 1 cd-диск

система canifigue pro - простой контроль за перемещениями одной или нескольких собак (количество собак в периметре не ограничено)

включение/выключение периметра с блока управления

зона предупреждения: звуковой сигнал (регулируется от 0, 15 до 10 метров)

"запрещенная" для перемещений собаки зона: регулируемый по силе импульс: от 0, 25 до 9 метров

интегрированная система безопасности

canifugue может быть настроен на один из восьми уровней интесивности импульса в зависимости от размера и чувствительности собаки.

Автоматическая система

при приближении собаки, экипированной ошейником, к "запрещенной" для ее перемещений зоне, она предупреждается звуковым сигналом. Если собака продолжает двигаться в направлении запрещенной зоны, она получает электростатический импульс, нарастающий по силе (но ограниченный во времени определенными рамками) по мере ее нахождения в "запрещенной" зоне. Стараясь избавиться от неприятных ощущений, собака впоследствии избегает приближения к таким зонам. Таким образом, компект canifuge - это своеобразная невидимая, виртуальная стена, преодолеть которую без неприятных ощущений невозможно.

Новый. Гарантия.

Возможна доставка по всей территории латвии.

Требуйте при покупке гарантийный талон с печатью продавца и чек от кассового аппарата.
Опасайтесь мошенников и частных лиц продающих товар не прошедший сертификацию и без соответсующих лицензий.
Помните дешевые подделки могут причинь вред вашему питомцу.
По всем вопросам звоните или заходите на наш сайт

также доступны другие модели. Смотрите в правом нижнем углу - "все объявления с этим телефоном"

SIA "Aurum & AB"
PVN maks. Nr. : LV50003810211

Cena: 170 €
Tālrunis: (+371)20-04-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga
Adrese:jaunolaine
Darba
laiks:
P.-Pt.09:00 - 18:00
Sest.10:00 - 16:00
Uzņēmums:SIA "AURUM & AB"

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:18.09.2019 12:57