Kvalitatīvi rakstiskie tulkojumi no itāļu valodas latviešu valodā. Cils C1 līmeņa sertifikāts , tulkoju kopš 2005.gada. 1
Rīga
13
Tulkojumi un notariālie pakalpojumi . Переводы и нотариальны е услуги. -Medīcinas, tehnisko, juridisko tekstu un do
Rīga
-
Итальянский язык по выгодным ценам. Профессиона льные переводы. Бюро переводов "Highlight" предлагает профессиона льный
Rīga
-
Tulkojumu birojs „Lingva Tev” tulko no/uz Eiropas valodām dokumentus un pases, ar notāra apliecināju mu, tajā skaitā citu
Rīga
-
Бюро переводов. Профессиона льные переводы с/на итальянский язык документов и текстов любого типа. Нотариально е заверение
Rīga
-
Liela pieredze sadarbībā ar juridiskaji em birojiem un loģistikas kompānijām. Tulkojam arī privātajiem klientiem un citu
Rīga
16.11
Tulkojam ātri un kvalitatīvi . tulkojumi uz/no eiropas valodām ( dokumentāci ja, teksti, WEB-lapas) tulkojuma notariāla
Rīga
-
Переговоры по телефону и скайпу, переводы с/на русский-ита льянский без нотариально го заверения (1800 п. з. - 8 евро). На
Rīga
-
Veicu mutiskos tulkojumus no itāļu valodas uz latviešu un krievu valodu un otrādi. Pārzinu muzikālo terminoloģi ju kā arī
Rīga
-
Nepārmaksā, nāc uz LK Translation . Tulkošanas birojs - LK Translation piedāvā, profesionāl us tulkošanas pakalpojumu s d
Rīga
-
Центр присяжных переводчико в на Бривибас 37, 2-ой этаж (автостоянк а) Быстрый и качественны й перевод. Все Европейские
Rīga
-
Profesionāli veicu mutiskos tulkojumus no/uz itāļu, latviešu un krievu valodā.
Rīga
15
Ātri un profesionāl i jebkuras sarežģītība s pakāpes tekstu tulkojumi no itāliešu valodas latviešu, krievu un angļu valodā
Daugavpils un raj.
-