MeklētDarījuma veids:
Kārtošana:
Администриро вание сайта: редактирова ние текстов до 4 языков, обработку изображений с последующим их размещением на сайте
Rīga
-
Interneta projektu uzturēšana un apkalpošana . - Regulāra informācija s atjaunošana . - Dizains. - Programmēša na.
Rīga
35
Veidojam sociālo mediju komunikācij u – rakstām ziņas, sagatavojam vizuālos materiālus, akcijas, konkursus u. c. aktivi
Rīga
-
It-Аутсорсин г. Настройка, ремонт, обслуживани е компьютерно й техники. Мы предлагаем Вам: Абонентское обслуживани е ко
Rīga
20
Удалённое обслуживани е (it-аутсорс инг) предприятия или небольшую серверной комнаты. Удалённая (через интернет), телефонн
Rīga
-
Kompānija Intechnolog ies nodarbojas ar (ār)pakalpo jumiem Informācija s Tehnoloģiju sfērā. Mūsu mērķis – Jūsu finanšu izde
Rīga
-
Radoša un profesionāl a satura veidošana un komunikācij a sociālajos tīklos. Ierakstu veidošana, sekotāju iesaiste, at
Rīga
100
Более 10 лет работаю в социальных сетях и с поисковикам и, поэтому с лёгкость и большим желанием помогу Вам: 1. вести
Rīga
25
Контекстная реклама в социальных сетях. Администрир ование существующи х или создание новых страниц вашей фирмы в социальн
Rīga
50
Разрабатываю эффективные рекламные кампании в Google Adwords. Оптимизирую и продвигаю сайты в Google ТОП 10. Увеличиваю
Rīga
80
Вашему сайту нужна помощь? Сделаем независимую проверку (аудит) сайта, и выявим его слабые стороны. Предложим оптимальны
Rīga
100
Разработка и адаптация юридически корректной Gdpr политики. В связи с новых законом, все сайты, любого бизнеса должн
Rīga
50