Настройка роутера, принтера, сети. Чистка компьютера, ремонт и замена деталей, установка необходимых программ. Резервное
Rīga
30
It-Аутсорсин г. Настройка, ремонт, обслуживани е компьютерно й техники. Мы предлагаем Вам: Абонентское обслуживани е ко
Rīga
20
Mājas lapu drošības audits Paaugstinot ies vispārējam kiberapdrau dējuma līmenim, tīmekļa vietņu īpašniekiem būtu jāzin
Rīga
-
Sociālos tīklus lieto jau liela daļa no sabiedrības , tāpēc mēs aicinām Jūs veidot savu sociālo tīklu tēlu sadarbojoti es
Rīga
350
Interneta projektu uzturēšana un apkalpošana . - Regulāra informācija s atjaunošana . - Dizains. - Programmēša na.
Rīga
35
Kompānija Intechnolog ies nodarbojas ar (ār)pakalpo jumiem Informācija s Tehnoloģiju sfērā. Mūsu mērķis – Jūsu finanšu izde
Rīga
-
IT infrastrukt ūras kompleksa apkalpošana . Комплексное обслуживани е ИТ инфраструкт уры. Mēs nodarbojami es ar uzņēmumu
Rīga
12
Mājas lapas izveide - 0 Eur - piedaloties projektā. Mājas lapa tiks izveidota Starflix Wordpress akadēmijas ietvaros
Rīga
8
Wordpress mājas lapu profesionāl a uzturēšana un administrēš ana. Visu veidu problēmu atrisināšan a. WordPress сайтов п
Rīga
-
Разрабатываю эффективные рекламные кампании в Google Adwords, оптимизирую сайты для Seo продвижения в Google ТОП 10. Уве
Rīga
60
Uzņēmumu IT atbalsts. Mūsu kompānija Visystem nodarbojas ar ārpakalpoju miem (outsourcin g) Informācija s Tehnoloģiju
Rīga
10