MeklētKārtošana:
Технолог кожгалантер ейного производств а. Помогу наладить наиболее эффективную работу Вашего предприятия в сфере произв
Rīga, Purvciems
Vidējā-prof.
LV, RU
Jebkāds
Pārtikas tehnologs / inženieris – pārtikas un dzērienu tehnoloģijā . Piedāvāju sadarbību pārtikas ražošanas un sabiedrisk
Rīga, Sarkandaugava
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Varu palīdzēt sakārtot Jūsu uzņēmuma esošo dokumentāci ju, paškontrole s rokasgrāmat as, tehnoloģisk ās shēmas un receptūras
Rīga, Iļģuciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Brīvdienas
Ищу работу инженера-те хнолога, руководител я производств а, инженера Отк, директора. Опытный, ответственн ый, коммуникабе ль
Rīga, Iļģuciems
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Ищу работу инженера-ме ханика, технолога, инженера-ко нтролера Отк. Образование : инженер-мех аник электроваку умной техники.
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Alus, destilātu ražošanas tehnologs. Tehnoloģisk ā aprīkojuma izveide, pārveidošan a, uzlabošana. Технолог пивоварения
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds