Pārtikas tehnoloģe / kvalitātes speciāliste ar Latvijas Lauksaimnie cības universitāt es inženierzin ātņu bakalaura grādu p
Rīga, Mežciems
Inženieris
LV, RU, EN, DE
Pēc izvēles
Vīrietis meklē darbu metālapstrā des vai mašīnbūves uzņēmumā. Izglītība, tehniķis-te hnologs metālu apstrādē ar griešanu(0
Rīga, Purvciems
Vidējā-prof.
LV, RU, DE
Darbadienas
Profesionāls pārtikas tehnologs – ar inženiera kvalifikāci ju pārtikas un dzērienu tehnoloģijā un darba pieredzi pārtikas
Rīga, Sarkandaugava
Inženieris
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Инженер механик. Более 30 лет опыта работы в сфере металообраб отки и машинострое ния. Так-же большой опыт работы руководи
Rīga, Mežciems
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Разрабатываю рецептуры и технологиче ские карты блюд, кондитерски х изделий и др. технологиче скую документаци ю. Звоните по
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Разрабатываю технологиче скую документаци ю для предпредпри ятий общественно го питания (бары, кафе, рестораны, бистро) с ко
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles

Noteikumi |
Saikne ar redaktoru |
Www versija
Sludinājumi © ss sia 2000