3. kursa psiholoģija s profesionāl ā bakalaura studente. Meklēju darbu psiholoģija s nozarē, pieredzes veicināšana i. Ar lie
Rīga, centrs
Nepab. augstākā
LV, LT, EN
Studentu
Piedāvāju izmēģināt vai turpināt psihoterapi ju. Tikšanās tēmas var būt dažādas: attiecības ar sevi un citiem, attiecības
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Ja esi nokļuvis grūtā dzīves situācijā vai vēlies pastāstīt kādam par lietām, no kurām kautrējies, vai Tevi moka depresi
Madona un raj., Madona
Maģistrs
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Ir nepieciešam a palīdzība? Ja vēlies iegūt atbildes uz jautājumiem : -Kā uzlabot dzīvi? No kā tad sākt? Kādi ir pirmi
Ogre un raj., Ogre
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Дипломирован ный психолог, телесно-ори ентрирован ный терапевт предлагает поддержку и помощь в решении трудных жизненных с
Rīga, centrs
Augstākā
RU
Pēc izvēles
Опытный психолог предлагает консультаци и Если вы хотите разобраться в ваших отношениях и наладить их; Если вы одинок
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Ищу работу психолога в школе, детском саду или другой организации , оказывающей психологиче ские услуги. Имею опыт работы
Rīga, Ķengarags
Maģistrs
LV, RU
Darbadienas
Предлагаю профессиона льную психологиче скую помощь в онлайн-режи ме. Возможно, в Вашу жизнь сейчас вошли трудности, и
Rīga, centrs
Maģistrs
RU
Pēc izvēles
Esmu geštalttera pijas studente un psiholoģe, piedāvāju psihoterapi jas un psiholoģisk ās konsultācij as bērniem, pusaudžiem
Rīga, Āgenskalns
Maģistrs
LV
Pēc izvēles
Психологичес кая помощь в решении жизненных проблем, при принятии важных решений. Индивидуаль ные и семейные консультаци и.
Rīga, centrs
Maģistrs
RU
Pēc izvēles