Meklēju interesantu un radošu darbu saistībā ar filoloģiju.
Rīga, Pļavnieki
Maģistrs
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Напишу рекламные, художествен ные, научные тексты в сфере гуманитарны х наук, философские эссе.
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Atvieglots