MeklētKārtošana:
Jēgpilni teksti jūsu uzņēmuma mājaslapai un citiem komunikācij as kanāliem. Izvērsti viedokļraks ti un publikācija s mediji
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, EN
Jebkāds
“Latvijas Avīzē” u. c. panākumus guvis žurnālists aicina uz sadarbību. Pirmās publikācija s presē – 1999. gadā. Trīsk
Rīga, Krasta r-ns
Bakalaurs
LV, EN
Pēc izvēles
Копирайтинг от маркетолога , учившегося у Тони Роббинса. Я пишу быстро и профессиона льно. Кроме то, я предлагаю комплек
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Meklēju papildu darbu (intervēšan a, dažāda satura rakstu sagatavošan a, tekstu šifrēšana un rediģēšana u. c. ar žurnālist
Rīga, Ķengarags
Maģistrs
LV, RU
Katru dienu