MeklētKārtošana:
Meklēju darbu tekstu veidošanā. Ir augstākā izglītība Baltu filoloģijā un kultūrā. Varu veidot tekstus žurnāliem vai m
Liepāja un raj., Liepāja
Bakalaurs
LV
Pēc izvēles
Пишу так, как надо. Тексты для бизнеса - индивидуаль ное изготовлени е именно для Ваших нужд и Вашего результата. Коро
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Я действитель но пишу профессиона льно. Кроме то, я предлагаю комплекс услуг "под ключ": от создания современног о сайта до
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Meklēju papildu darbu (intervēšan a, interviju šifrēšana, rakstīšana, tekstu rediģēšana u. c. ar žurnālistik u un sabiedri
Rīga, Ķengarags
Maģistrs
LV, RU
Katru dienu
Профессионал ьно выполняю написание, редактирова ние, переделку (переписыва ние), обработку (копировани е) текстов на русско
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Jūs meklējat cilvēku, kas rakstītu tekstus vai veiktu korektūru/r ediģēšanu jau gataviem tekstiem? Iespējams, ka Jūs esat
Rīga, Āgenskalns
Bakalaurs
-
Jebkāds