Sniedzu konsultācij as un konstruktīv u atbalstu Gada ienākumu deklarāciju aizpildīšan ā, iesniegšanā un labošanā. Individu
Rīgas rajons, Salaspils
Augstākā
LV, RU, EN, EE
Jebkāds
Финансист, решение задач любой сложности. Составление управленчес кой отчётности для руководител ей и банковских структур.
Rīga, Cits
Augstākā
-
Pēc izvēles
Профессионал ьный финансовый аналитик качественно выполнит работы, связанные с финансовым анализом и анализом данных: -
Rīga, Imanta
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Бизнес-план от 200 евро. Разработка бизнес-план ов, предварител ьных технико-эко номических обоснований , инвестицион ных м
Jūrmala, Dubulti
Augstākā
LV, RU, EN
Atvieglots
Бизнес-план для любых целей и любой сложности с финансовой моделью, расчет окупаемости проекта, прогноз движения денежны
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Atvieglots
Опытный профессиона л в сфере финансовых рынков, международн ых инвестиций и экономическ ого анализа с международн ым образо
Rīga, centrs
Doktors
LV, RU, EN
Jaukti