MeklētKārtošana:
Izstrādāju projektus iesniegšana i Lad un Liaa. Samaksa pēc vienošanās.
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Бизнес-план для любых целей и любой сложности с финансовой моделью, расчет окупаемости проекта, прогноз движения денежны
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Разработка бизнес-план ов, предварител ьных технико-эко номических обоснований , инвестицион ных меморандумо в и презентаций н
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Atvieglots
Labdien. Meklēju patstāvīgu darbu, ar izaugsmes iespējām. Nesen iegūts bakalaura grāds ''Finansēs' , tāpēc būšu priec
Rīga, Imanta
Bakalaurs
LV, RU, EN
Jebkāds
Сделаю любые необходимые расчеты по себестоимос ти, прибыльност и, окупаемости проектов и всевозможны е таблицы в EXCEL, гр
Cits
Augstākā
LV, RU
Atvieglots
Sagatavoju ES fondu projektus, biznesa plānus finansējuma saņemšanai, sniedzu konsultācij as ar ES fondu apguvi saistītā
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas