MeklētKārtošana:
Meklēju komandu, ar kuru kopā var sasniegt labus rezultātus un uzņēmumu, kam ir nepieciešam as manas zināšanas, ar ilggad
Rīga, Cits
Vidējā-prof.
LV, RU
Darbadienas
Обучу бухгалтера составлению таблиц и расчетов. Любые необходимые расчеты по себестоимос ти, прибыльност и, окупаемости пр
Cits
Augstākā
LV, RU
Atvieglots
Разработка бизнес-план ов, предварител ьных технико-эко номических обоснований , инвестицион ных меморандумо в и презентаций н
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Atvieglots
Palīdzēšu sagatavot ES struktūrfon du finansējuma saņemšanai nepieciešam os dokumentus ( Liaa, Lad) lūdzu rakstīt e-pastu
Valmiera un raj., Valmiera
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Оператора по вводу и обработки данных. Есть опыт работы в банковской сфере. О себе: высшее экономическ ое образование , от
Rīga, Sarkandaugava
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Бизнес-план для любых целей и любой сложности с финансовой моделью, расчет окупаемости проекта, прогноз движения денежны
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Finanšu analītiķa ārpakalpoju mi. Profesionāl i un ar individuālu pieeju katram uzņēmumam finanšu analītiķa/e konomista
Cits
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds