Profesionāls tāmnieks piedāvā visa veida tāmēšanas darbus vispārceltn ieciski darbi (tai skaitā restaurācij as darbi, hidr
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Meklēju Darba iespējas, saistībā ar Tamesanu un Elektroinst alāciju projektu projektēšan a. Vēlētos apgūt programmu AutoCA
Rīga, Trīsciems
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Tāmēšanas birojs nodrošina visa veida tāmēšanu: - vispārējie būvdarbi; - iekšējie specializēt ie darbi; - ārējie apdar
Rīga, Šampēteris-Pleskodāle
Augstākā
LV, RU, EN
Būvprojektu optimizācij a Profesionāl a komanda piedāvā būvprojektu būvniecības , ekspluatāci jas izmaksu samazināšan u. V
Rīgas rajons, Ropažu nov.
Inženieris
LV, RU, EN
Sertificēti profesionāl i pilna cikla vai atsevišķu būvniecības ciklu tāmēšanas pakalpojumi : 1. būvniecības tāmju sast
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU, EN
Sertificēts Tāmētājs sastāda tāmes vispārceltn iecības darbiem, inženiertīk lu montāžas darbiem: konkursiem, privātperso nā
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Sadarbībai piedāvāju: Tāmju sastādīšana . Darbu izpildes; finanšu plūsmas kalendārie grafiki. Ekspertīze, optimizā
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Составление смет любой сложности, могу посоветоват ь материал, есть строители проверинные временем, архитектор и конструк
Rīga, Dārziņi
Augstākā
LV, RU
Sertificēts būvdarbu vadītājs (Lbs izdots sertifikāts būvdarbu vadīšanā) sastāda tāmes: pēc skiču projekta un tehnisk
Cits
Maģistrs
LV
Tāmētājs ar 15 gadu pieredzi sastāda tāmes ēku, būvju un inženierkom unikāciju buvniecībai , rekonstrukc ijai, renovācijai ,
Rīgas rajons, Baldones l. t.
Nepab. augstākā
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Rīga, Maskavas priekšpilsēta
Augstākā
LV, RU
Сертификат. Составление смет( BK, Ar), для банков, страховых компаний, строительст ва, ремонтов, проверка готовых смет, ф
Rīga, Dārziņi
Bakalaurs
LV, RU
Составление смет( BK, Ar), для банков, страховых компаний, строительст ва, ремонтов, проверка готовых смет, формы2, могу
Rīga, Berģi
Bakalaurs
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Rīga, Maskavas priekšpilsēta
Augstākā
LV, RU
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām, bankam, formas divi
Rīga, Purvciems
Nepab. augstākā
LV, RU
Сертифициров анные строительны е сметы. В том числе и на инженерные сети все. Техническая строительна я экспертиза объектов
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN