MeklētKārtošana:
Apkures, ventilācija s un gaisa kondicionēš anas projektu izstrāde. veicam projektu izstrādi Avk sadaļām dažāda lieluma un
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Ищу работу инженера-пр оектировщи ка. Предлагаю следующие услуги: - Проектирова ние систем управления и автоматизац ии з
Rīga, centrs
Doktors
LV, RU, EN
Jebkāds
34 gadus vecs vīrietis ar lielu pieredzi vājstrāvu sistēmās t. i. apsardzes, videonovēro šanas, piekļuves, ugunsdrošīb as,
Rīga, Dārzciems
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Biznesa plāni un investīciju pamatojumi attiecībā uz rūpnīcām, ražotnēm, lauksaimnie cības un enerģētikas uzņēmumiem. Teh
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Atzinums par būves gatavību ekspluatāci jai būvvaldē vai citās organizācij ās. Kvalitatīva , ātra un uzticama darbu vei
Rīga, Dārzciems
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Izolācijas pretestības mērījumi, būvuzraudzī ba, elektroapgā des tīklu projektēšan a. Sertificēts speciālists piedāvā p
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Katru dienu
В период глобальной экономии, предлагаю услуги компьютериз ации рабочего процесса на предприятии . Зачем держать большой
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Jebkāds
Имею более чем 20-летний опыт на инженерно-т ехнических и руководящих должностях, в обслуживани и, ремонте и содержании зд
Jūrmala, Kauguri
Augstākā
LV, RU, DE
Darbadienas
Mehānikas inženieris, pieredze ražošanā, metālapstrā dē, pārtikas rūpniecībā, datorzināša nas.
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Ищу работу мастера, нач. цеха, нач. производств а. Опыт работы в изготовлени и м/конструкц ий.
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Ищу работу мастером, нач. цеха, нач. производств а. Опыт работы в изготовлени и металлоконс трукций.
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Sertificēts speciālists veic : <> Izolācijas pretestības mērījumi ar ziņojumu sagatavošan u un turpmāko izsniegš
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Работаю в Сапр Solidworks Создаю детали машинострое ния, сварные конструкции , детали из листового металла + чертежи. -
Rīga, Maskavas priekšpilsēta
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Инженер механик с большим опытом работу главного инженера, главного механика ищет работу по специальнос ти /организаци
Rīga, Pētersala
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Ищу работу в сфере охраны труда, пожарной безопасност и и в других сферах, связанных с контрольным и и надзорными функциям
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Ищу работу в сфере охраны труда, пожарной безопасност и и в других сферах, связанных с контрольным и и надзорными функциям
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Промышленная автоматика( системы пожаротушен ия, кондиционер ы, газовые котлы, Plc, частотные инверторы, сенсоры), КИП(метр
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
1) Projekts un saskaņošana : elektrība, ūdens, kanalizācij a, gāze, ceļi, laukumi un citi. 2) Ir visi sertifikāti , licen
Rīgas rajons, Ādažu nov.
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, profesional s ar ļoti lielu pieredzi meklēju darbu par BŪVUZRAUGU VAI ĒKAS TEHN
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Большой опыт работы электриком, старшим электро-инж енером, главным энергетиком . Рассмотрю достойные предложения .
Rīga, Krasta r-ns
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Labdien. Meklēju darbu kas saistīts ar Cnc programmēša nu un palaišanu. Darbs var būt arī ne tikai Latvijā. Ir diezga
Rīgas rajons, Mārupes pag.
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Деревообрабо тка. ( Инженер). Ищу работу. (Производст во, оптовая торговля, строительст во деревянных каркасных домов, мене
Rīga, Iļģuciems
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Инженер- технолог (машиностро ение, металлообра ботка, организация и управление производств ом), 53 года. Опыт руководител я
Rīga, Bolderāja
Augstākā
-
Darbadienas
Interesē darbs vai piestrāde skiču projektu izstrādē. Veicu: 1. Produkta grafisko modeli (strādāju. dwg &. ipt vidē) 2
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jaukti
Ищу работу инженера-ме ханика, технолога, инженера-ко нтролера Отк. Образование : инженер-мех аник электроваку умной техники.
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Izgatavoju, modernizēju un remontēju automātikas sistēmas, kā arī elektroiekā rtas un elektroinst alāciju. Cena pēc vienoš
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles