MeklētKārtošana:
Projektēju Solidworks programmā. 3D modeļa izveide, flow simulācijas , stiprības analīzes, izmaksu tāme. Detaļu sagat
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Plaša darba pieredze ražošanā, ar katla iekārtām, elektrosaim niecību, ūdensapgādi , kanalizācij u, siltummezgl iem, uc. Pie
Rīga, Ziepniekkalns
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Образование: высшее инженерное (военное)+О мский политех. (экономичес кое). Предполагае мая работа: инженерные должности
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU, DE
Darbadienas
Инженер-Меха ник. Большой опыт организации ремонтных работ (локальный, капитальный ) индустриаль ного оборудовани я, модерни
Rīga, Pļavnieki
Inženieris
LV, RU
Darbadienas
Добрый день. Хорошо разбираюсь в гидравлике, пневматике, фильтрации, всех типов клапанов и вентилей и всех видов соед
Rīga, Ziepniekkalns
Augstākā
RU, EN
Darbadienas
Деревообрабо тка. ( Инженер-Тех нолог). Ищу работу. Производств о или торговля. Вся моя карьера начиная с образования связа
Rīga, Iļģuciems
Inženieris
LV, RU
Darbadienas
Ищу работу на полную ставку в сфере деревообраб отки. Опыт работы в сфере деревообраб отке более 3 лет. Знание языков
Rīga, Daugavgrīva
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Meklēju tehniskā dienesta vadītāja vai līdzīgu darbu transporta jomā. Pieredze kravas transporta un autobusu remontdar
Tukums un raj., Tukums
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Проектирую внутренние системы отопления жилых домов, общественны х зданий и других, наружные тепловые сети, тепловые узлы
Rīga, Pārdaugava
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Mehānikas inženieris ar vispusīgu pieredzi
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Izgatavoju, modernizēju un remontēju automātikas sistēmas, kā arī elektroiekā rtas un elektroinst alāciju. Изготавлива
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Sniedzam sekojošus pakalpojumu s: Alumīnija fasādes, durvju un logu projektēšan ā, tehniskie aprēķini Spider fasādes pro
Rīga, Ķengarags
Inženieris
LV, RU, EN, DE
Katru dienu
Pieredzējis inženieris- konstrukto rs veic būvkonstruk ciju apsekošanu un ekspertizi, kā arī sagatavo sertificētu s atzinum
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Sertificēts elektroaudi tors piedāvā veikt elektroaudi tu Jūsu objektā. Mēs piedāvājam : Elektroapgā des sistēmas priekš
Rīga, Maskavas priekšpilsēta
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Ищу работу(высш ее образование -инженер) Работал: инженер на производств е, в проектирова нии, сметчик, монтером. MS
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Высшее техническое образование . Имею опыт мастера-тех нолога в производств е изделий из пластмассы, дерева (изготовлен ие
Rīga, Maskavas priekšpilsēta
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Meklēju darbu metālapstrā des uzņēmumā. Projektēju iekārtas, metāla konstrukcij as, zīmēju rasējumus, aprēķinu slodzes, ne
Rīga, Pļavnieki
Bakalaurs
LV, EN
Katru dienu
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas sertificēts projektētāj s ar 19 gadu pieredzi meklē gabala darbu. Pieredze ar
Rīga, Teika
Inženieris
LV, RU, EN
Jebkāds
Elektroietai šu projektēšan a (elektroins talācijas projektēšan ā) izpilddokum entācijas sastādīšana (Automātika , kabeļlīnija
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Jebkāds
Komanda meklē projektēšan as darbu: elektrība, ūdens / kanalizācij a, gāze. Saskaņosim ar iestādēm. Sūtiet tehniskus notei
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
В период глобальной экономии, предлагаю услуги компьютериз ации рабочего процесса на предприятии . Зачем держать большой
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
RU
Jebkāds
Sertificēts inženieris siltumenerģ ētiķis ar lielu pieredzi elektrostac iju, katlu māju, siltumtīklu , rūpniecības objektu
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Liels portfolio ar augstas kvalitātes 3D vizualizāci jām. Rasējumu projektēšan a 3D, lāzera un citu veidu griezšanām (DW
Rīga, centrs
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Jebkāds
Огромное портфолио с визуализаци ями высокого качества. Создание чертежей под лазерную и другие виды вырезок (DWG, DXF и
Rīga, centrs
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Kokapstrādes inženieris ar iepriekšēju pieredzi vēlas trast darbu jaunā atīstošā uzņēmumā. Sikāku informāciju lūdzu zvan
Rīga, Āgenskalns
Bakalaurs
LV, EN
Darbadienas
Инженер по охране и пожарной безопасност и ищет работу. Имею большой опыт (более 30 лет) работы в организации системы охр
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Apkures, ventilācija s un gaisa kondicionēš anas projektu izstrāde un noformēšana . Apkures radiatoru nomaiņas projekts. Ko
Jūrmala, Bulduri
Maģistrs
LV, RU
Darbadienas
Interesē piestrāde. Inženierteh niskā grafika un modelēšana ar precīziem izmēriem. Iekārtu projektēšan a. Также интерес к
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jaukti
Projektēšana s darbi. Ēku apsekošana. Būvniecības darbi. Ēku nodošana ekspluatāci jā.
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Инженер-техн олог полиграфист , с большим опытом работы руководител я производств а, ищет работу, возможно не связанную с ос
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Выполняю проекты по отоплению (в т. ч тёплые полы), вентиляции, кондиционир ованию воздуха, котельные - для любых зданий.
Rīga, Pārdaugava
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Inženieris ar 7 gadu pieredzi izstrādā visa veida ēku būvkonstruk ciju projektēšan u. Spēju izstrādāt projektus triecien
Rīga, centrs
Augstākā
LV, EN
Jebkāds
Sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, profesional s ar ļoti lielu pieredzi meklēju darbu par ĒKAS TEHNISKĀ APSEKOŠANU
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Uzņēmums ar pieredzi Industriālu iekārtu un jaunu produktu izstrādē. - Detaļu, produktu, iekārtu projektēšan a - Kon
Rīga, centrs
Augstākā
LV, EN
Jebkāds
Для Būvvalde. Электрическ ие измерения, прием объектов в эксплуатаци ю, проверка электрообор удования и проводки на соответ
Rīga, centrs
Augstākā
RU
Jebkāds
Инженер-меха ник ищет работу. Большой опыт работы в сфере снабжения и организации обслуживани я и ремонта индустриаль ного
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Ищу работу по специальнос ти, большой опыт работы ( котельные, когенерация и т. д. ).
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Большой опыт работы электриком, старшим электро-инж енером, главным энергетиком . Рассмотрю достойные предложения .
Rīga, Krasta r-ns
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Veicu 3D modelēšanas darbus Autocad Inventor, Solidworks un Tekla, Google Sketchup programmās. Strādāju arī Autocad 2D.
Rīga, Teika
Augstākā
LV, RU, EN
Jaukti