Pensionējies elektroinže nieris un darba aizsardzība s speciālists meklē pusslodzes darbiņu aptuveni piecu kilometru radiu
Rīga, Jugla
Augstākā
LV, RU, EN, DE
Pēc izvēles
Инженер проектировщ ик оптико-меха нических систем. Работа в среде Autocad, Solidworks. Оптические расчеты в пакетах C
Ogre un raj., Ogre
Inženieris
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Студент Рту строительно -инженерно го факультета (3-ий курс). Понлностью владею Autocad. Осваиваю SolidWorks. Ищу подрабо
Rīga, Vecmīlgrāvis
Students
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Команда инженеров проектировщ иков предоставит слейдушие услуги: Проектирова ние фасадов практически любой сложности в си
Rīga, Ķengarags
Inženieris
LV, RU, EN, DE
Atvieglots
Опыт работы в разных инженерных областях - системы связи, радиосистем ы, системы доступа и пр. Установка, монтаж, планиро
Rīga, Cits
Augstākā
-
Darbadienas
Ищу работу по специальнос ти.
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Многолетний опыт работы в качестве руководител я ремонтно-ме ханической службы. 5 лет работал начальником цеха (переработк
Rīga, Iļģuciems
Inženieris
LV, RU, EN
Darbadienas
Kvalificēts elektronika s tehniķis veic visa veida elektronika s un elektromehā nisko iekārtu remontu, kā arī uzstāda un sa
Rīga, centrs
Students
LV, EN
Jebkāds
Я инженер с более чем 40 летним стажем работы в Авиационной сфере и в сфере разработки и производств а Аварийно-сп асатель
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Avk проектировщ ик с сертификато м и большим опытом ищет работу по проектирова нию: замены радиаторов, систем отопления, ве
Rīga, Ķengarags
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Kokapstrādes inženieris - tehnologs, ar 25 gadu pieredzi mēbeļu projektēšan ā, ražošanas procesu organizēšan ā, pārdošanas
Rīga, Āgenskalns
Maģistrs
LV, RU, DE
Katru dienu
Uzņēmums veic Porjektēšan as darbus, Ukt, Lkt, EL un Elt inženiertīk liem. Iztrādādāja m dažāda veida un sarežgītība s pro
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, EN
Jebkāds
Инженер- технолог (машиностро ение, металлообра ботка), 51 год. Опыт руководител я проектов по организации и управлению про
Rīga, Bolderāja
Augstākā
-
Jebkāds
Būvinženieri s ar būvprakses sertifikāti em ēku konstrukcij u projektēšan ā un ēku būvdarbu vadīšanā meklē sadarbības part
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Ищу работу в области ручного тестировани я (функционал ьного / аналитическ ого / исследовате льского) программног о обеспечен
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
RU
Darbadienas
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas sertificēts inženieris projektētāj s ar 18 gadu pieredzi, meklē papildus projektēš
Rīga, Teika
Inženieris
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Ceļu inženiers (ir sertifikāts - ceļu projektēšan ā, būvkomersan ts) mekēju objektus ceļu, ielu vai laukumu projektēšan ā.
Jūrmala, Kauguri
Maģistrs
LV, RU, EN
Jaukti
Sīki remontdarbi , apsekot tehniskās iekārtas, veikt to uzraudzību. Tehnisko apkopju organizēšan a, plānošana. Tehniskās
Rīga, Āgenskalns
Maģistrs
LV, RU
Atvieglots
3. kursa tehniskās specialitāt es students meklē darbu ceturtdienā s un piektdienās . Labas datorzināša nas. Pašlaik apgūs
Jelgava un raj., Jelgava
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Būvinženieri s: sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, profesional s ar ļoti lielu pieredzi meklēju darbu par ĒKAS TEHN
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Большой опыт работы электриком, старшим электро-инж енером, главным энергетиком . Рассмотрю достойные предложения .
Rīga, Krasta r-ns
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Инженер-техн олог, с большим опытом работы руководител я производств а, ищет работу.
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds