Sertificēts projektētāj s ar lielu pieredzi meklē pastāvīgo darbu. Projektē jebkuras sarežģītība s pakāpes ārējās un iekšē
Rīga, Zasulauks
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Meklēju darbu siltuma, gāzes, un ūdens tehnaloģiju specialitāt ē. Ir pieredze tāmju sastādīšanā , dokumentāci jas sagatavoš
Rīga, Dzegužkalns
Bakalaurs
LV, RU, EN
Darbadienas
Большой опыт работы электриком, старшим электро-инж енером, главным энергетиком . Рассмотрю достойные предложения .
Rīga, Krasta r-ns
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Команда инженеров, конструктор ов/проекти ровщиков поможет вам в решении: Проектирова ние фасадов любой сложности в систе
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Būvinženieri s: sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, profesional s ar ļoti lielu pieredzi meklēju darbu par ĒKAS TEHN
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Avk проектировщ ик с сертификато м и большим опытом ищет работу по проектирова нию: замены радиаторов, систем отопления, ве
Rīga, Ķengarags
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Mehānikas inženieris, pieredze ražošanā, metālapstrā dē, pārtikas rūpniecībā, darbgaldu remontā, apkopē un tirdzniecīb ā,
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Инженер-техн олог полиграфист , с большим опытом работы руководител я производств а, ищет работу.
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Ищу интересную работу в сфере электромеха ники, индивидуаль ные вопросы. Опыт и ответственн ость, качество и гарантия.
Rīga, Ķengarags
Bakalaurs
LV, RU, EN
Katru dienu
Meklēju pastāvīgu darbu metālapstrā des uzņēmumā. Konstruēju iekārtas, konstrukcij as, apstrādāju rasējumus.
Cits
Nepab. augstākā
LV, EN
Darbadienas
Инженер по обработке сигналов, с более чем 12 летним опытом работы в ведущей иностранной научной организации . Опыт р
Rīga, centrs
Maģistrs
RU, EN
Darbadienas
SIA " Floema" sniedza sekojošus pakalpojums : -ūdensapgād es un kanalizācij as sistēmu projektēšan a -Dop -Ūdensapgād es
Rīgas rajons, Salaspils
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Meklēju darbu, ir augstākās izglītības Rtu - inženiere, Mākslas akadēmijā, mūzikālā.
Rīga, Āgenskalns
Maģistrs
LV, RU, EN, DE
Katru dienu
Команда инженеров проектировщ иков предоставит слейдушие услуги: Проектирова ние фасадов практически любой сложности в си
Rīga, Ķengarags
Inženieris
LV, RU, EN, DE
Atvieglots
Ищу работу по специальнос ти, большой опыт работы ( котельные, когенерация и т. д. ).
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Ищу работу Высшее техническое образование . Инженер-мех аник. Опыт работы: более 20 лет проработала инженером-м етроло
Rīga, Purvciems
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Высшее образование -специальн ость инженер строитель. Большой(бол ее 30 лет) опыт в организации и руководстве гражданским
Rīga, Teika
Augstākā
RU
Jebkāds
Kvalificēts elektronika s tehniķis veic visa veida elektronika s un elektromehā nisko iekārtu remontu, kā arī uzstāda un sa
Rīga, centrs
Students
LV, EN
Jebkāds
Многолетний опыт работы в качестве руководител я ремонтно-ме ханической службы. Последние пять лет работал руководител ем
Rīga, Iļģuciems
Inženieris
LV, RU, EN
Darbadienas
Опыт работ на производств е по автоматике, электрике, пневматике, механике. Обеспечение энергоресур сами - газ, электричес
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Инженер-меха ник (технолог) с опытом работы по изготовлени ю механизмов и машин, ремонту и эксплуатаци и помышленног о обору
Rīga, Krasta r-ns
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
В период глобальной экономии, предлагаю услуги компьютериз ации рабочего процесса на предприятии . Зачем держать большой
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
RU
Jebkāds
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas sertificēts projektētāj s meklē papildus projektēšan as (Avk sadaļas vadītāja) gaba
Rīga, Teika
Inženieris
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Образование: высшее инженерное (военное)+О мский политех (экономичес кое) Предполагае мая работа: инженерн. должности в сф
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU, DE
Darbadienas
Проектирую внутренние системы отопления жилых домов, общественны х зданий и других, наружные тепловые сети, тепловые узлы
Rīga, Pārdaugava
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Sertificēts inženieris ar lielu pieredzi rūpniecisko , inženierteh nisko un enerģētikas objektu projektēšan ā Baltijas vals
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Ceļu inženiers (sertifikāt i - ceļu projektēšan ā, ceļu būvuzraudzī bā, ceļu būvdarbu vadīšana) Mekēju objektus ceļu (lau
Jūrmala, Kauguri
Maģistrs
LV, RU, EN
Jaukti
Projektēšana s darbi kopā ar būvniecību
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Опыт работы в разных инженерных областях - системы связи, радиосистем ы, системы доступа и пр. Установка, монтаж, планиро
Rīga, Cits
Augstākā
-
Darbadienas
Sertificēts projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba pieredze ar se
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Ищу работу в области ручного аналитическ ого и исследовате льского тестировани я: сайтов, программ, устройств.
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
RU
Darbadienas
Выполняю проекты по отоплению (в т. ч тёплые полы), вентиляции, кондиционир ованию воздуха, котельные для любых зданий. С
Rīga, Pārdaugava
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas