Sertificēts projektētāj s ar lielu pieredzi meklē pastāvīgo darbu. Projektē jebkuras sarežģītība s pakāpes ārējās un iekšē
Rīga, Zasulauks
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Būvinženieri s projektētāj s meklē darbu Purvciemā vai apkārtnē projektēšan as birojā. Vislabāk piedāvāt koka karkasa paneļ
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Опыт работы в строительст ве, деревообраб отке, полимерной промышленно сти и на переработке отходов. Занимаемые должности
Rīga, Iļģuciems
Inženieris
LV, RU, EN
Darbadienas
Inženieris mehāniķis meklē darbu uz pusslodzi. Ir pieredze metālapstrā dē un iekārtu ekspluatāci jā un remontā. Latviešu
Rīga, Mežciems
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Būvinženieri s: sertificēts būvuzraugs/ būvdarbu vadītājs, profesional s ar ļoti lielu pieredzi meklēju darbu par ĒKAS TEHN
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Ищу работу по специальнос ти, большой опыт работы ( котельные, когенерация и т. д. ).
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Проектирован ие фасадов практически любой сложности в системе Schuco. Проектирова ние спайдер фасадов. Международн ый о
Rīga, Ķengarags
Inženieris
LV, RU, EN, DE
Katru dienu
Образование: высшее инженерное (военное)+О мский политех (экономичес кое) Предполагае мая работа: инженерн. должности в сф
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU, DE
Darbadienas
Apkures, ventilācija s, kondicionēš anas (Avk) sertificēts projektētāj s meklē Avk sadaļas vadītāja darbu ar izaugsmes iesp
Rīga, Teika
Inženieris
LV, RU, EN
Atvieglots
Высшее образование -специальн ость инженер строитель. Большой(бол ее 30 лет) опыт в организации и руководстве гражданским
Rīga, Teika
Augstākā
RU
Jebkāds
В период глобальной экономии, предлагаю услуги компьютериз ации рабочего процесса на предприятии . Зачем держать большой
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
RU
Jebkāds
Apkures, ventilācija s un gaisa kondicionēš anas projektu izstrāde un noformēšana . Apkures radiatoru nomaiņas projekts. Ko
Jūrmala, Bulduri
Maģistrs
LV, RU
Darbadienas
Meklēju darbu Rīgā. Vēlamais darba laiks 8-15.30 Ir labas tehniskās zināšanas un pieredze autotranspo rtā, celtniecībā ,
Jelgava un raj., Ozolnieku pag.
Bakalaurs
LV, RU, LT
Darbadienas
Инженер по обработке сигналов, с более чем 12 летним опытом работы в ведущей иностранной научной организации . Опыт р
Rīga, centrs
Maģistrs
RU, EN
Darbadienas
Проектирую внутренние системы отопления жилых домов, общественны х зданий и других, наружные тепловые сети, тепловые узлы
Rīga, Pārdaugava
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Инженер-меха ник с большим опытом работы в качестве технолога ищет работу, связанную с производств ом или ремонтом
Rīga, Sarkandaugava
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Elektroinžen ieris. Elektrosada lņu termoaudits , elektroinst alācijas kontaktsavi enojumu pārbaudes akta sastādīšanā , elektr
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Jebkāds
Ceļu inženiers (sertifikāt i - ceļu projektēšan ā, ceļu būvuzraudzī bā, ceļu būvdarbu vadīšana) Mekēju objektus ceļu (lau
Jūrmala, Kauguri
Maģistrs
LV, RU, EN
Jaukti
Projektēšana s darbi. Ēku apsekošana. Būvniecības darbi. Ēku nodošana ekspluatāci jā.
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Uzņēmums ar pieredzi Industriālu iekārtu un jaunu produktu izstrādē. - Detaļu, produktu, iekārtu projektēšan a - Kon
Rīga, centrs
Augstākā
LV, EN
Jebkāds
Выполняю проекты по отоплению (в т. ч тёплые полы), вентиляции, кондиционир ованию воздуха, котельные для любых зданий. С
Rīga, Pārdaugava
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Sertificēts projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba pieredze ar se
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Inženieris mehāniķis.
Rīga, Pļavnieki
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Ищу работу в области ручного аналитическ ого и исследовате льского тестировани я: сайтов, программ, устройств.
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
RU
Darbadienas
Инженер механик, более 30 лет опыта работы в секторе металлообра ботки и машинострое ния. Большой опыт работы в качестве м
Rīga, Mežciems
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Инженер-меха ник ищет интересную и динамическу ю работу связанную с производств ом.
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Инженера Пто (Пгс) (проектно-с метная и производств енная документаци я, комплектаци я конструкция ми, материалами и оборудов
Rīga, Imanta
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Опыт работы в разных инженерных областях - системы связи, радиосистем ы, системы доступа и пр. ; опыт в установке, монтаж
Rīga, Cits
Augstākā
-
Darbadienas
Инженер- технолог (машиностро ение, металлообра ботка), 51 год. Опыт руководител я проектов по организации и управлению про
Rīga, Bolderāja
Augstākā
-
Jebkāds
Ūdensapgades un kanalizācij as tīklu projekta izstrāde un izbūve. Aleksandrs.
Rīga, Dārzciems
Inženieris
LV, RU, EN
Jebkāds

Noteikumi |
Saikne ar redaktoru |
Www versija
Sludinājumi © ss sia 2000