Pabeidzu LU medicīnas fakultāti janvāri, strādāju Nmpd ka ārsts stažieris. Meklēju alternatīvu ar augstāko atalgojumu.
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Esmu sertificēts ārsta palīgs, sastāvu ārstniecība s personu reģistrā. Stāžs medicīnā 25+ Meklēju mediķa darbu uz jūras
Rīga, Teika
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Коплементарн ый и Альтернатив ный Терапевт. Нелекарстве нные и нехирургиче ские методы лечения, в число которых входят раз
Rīga, Āgenskalns
Maģistrs
RU, EN
Jebkāds
Hello, I from India completed my bachelor's in physiothera py, I practiced as a physiothera pist in India for 1year and 6m
Rīga, centrs
Bakalaurs
EN
Katru dienu