MeklētKārtošana:
Ārsta palīgs meklē darbu. 8 h/dienā, vēlams no 9.00, jo ir mazs bērniņš, kurš nesen sācis iet bērnudārzā. Valodu prasm
Jūrmala, Lielupe
Augstākā
LV, RU, EN, LT
Darbadienas