MeklētKārtošana:
Palīdzēsu ar būvkomersan tu reģistrēšan u. Sertifikāts būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Darbadienas
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldēm, Piedāvāju izmantot savu sert
Rīga
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, Сертификат управление строительны ми работами, регистрац
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Palīdzēšu ar būvkomersan tu noformēšanu . Konsultācij as celtniecība s jautājumos.
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Privātēku būvniecības procesu un darbu vadība. Dalība projektu izskatīšanā , līgumu slēgšana. Vēsturisku koka ēku restaur
Rīga, Vecrīga
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Mani sauc rolands bartuševics un saistībā ar dzīves vietas maiņu meklēju sapņu darbu. Līdz šim biju cieši saistīts ar
Rīgas rajons, Sigulda
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Palīdzēšu ar būvkomersan ta piereģistrē šanu. Sertifikāts būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba
Rīga, Imanta
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Projektu vadītājs meklē labi apmaksātu darbu Latvijas labāko celtniecība s kompāniju desmitniekā . Darba pieredze celtni
Rīga, Pļavnieki
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Sertifikāti : 1)Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba 2)Ūdensapgā des un ka
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Sertifikāts "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м, можно оформление в бувкоммерса нте и в буввалде для проведени
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Palīdzēšu ar būvkomersnt a noformēsanu .
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Сертификат, составление смет( для банков, страховых компаний, строительст ва, страховых компаний), консультаци я по матери
Rīga, Ķengarags
Nepab. augstākā
LV, RU
Jebkāds
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Sertifikātu Avk GA konkursiem, Būvuzraudzī bai utt. Sertifkāti ir jau 10 gadus u
Rīga, Dārzciems
Nepab. augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Piedāvāju sertifikātu būvreģistra m. Ir mini ekskavators , kravas busiņš, teodolīts ass spraušanai. Сертификат для бувре
Rīga, Purvciems
Inženieris
LV, RU
Jaukti
Предоставляю услуги технадзора по видам работ, UK, Avk
Jūrmala, Bulduri
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Darba vaditajs 4 gadu pieredze-sk olas -sporta zales un citi, parzinu visus ieksdarbus, kaa arii pats varu izdariit no a-
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
LV, RU, EN, DE
Darbadienas
Projektu, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzī bas pakalpojumi . Atbilstošs būvprakses sertifikāts .
Rīga, Cits
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Прораб, 60 лет, сертификт ''ēku būvdarbu vadīšāna''
Rīga, Mežciems
Nepab. augstākā
LV, RU
Jebkāds
Darbu vadīšana ceļi, laukumi, meža ceļi, meliorācija s objekti. Pieredze no 2002 gada.
Rīga, centrs
Vidējā
LV, RU
Pēc izvēles
Сертификат управление строительны ми работами для регистрации строительно го коммерсанта . Sertifikāts ēku būvdarbu vadīš
Rīga, centrs
Augstākā
LV, EN, DE
Jaukti
Sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā, iespējama reģistrācij a Būvkomersan ta reģistrā.
Rīgas rajons, Mārupes pag.
Maģistrs
-
Darbadienas
Сертификат, вышлю CV.
Rīga, centrs
Vidējā-prof.
LV, RU
Jebkāds
Сертифициров анный технадзор рассмотрит Ваше предложение .
Rīga, Dārziņi
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Sertificēts būvdarbu vadītājs. Palīdzēšu ar buvkomersan tu noformēšanu
Jelgava un raj., Jelgava
Augstākā
LV, RU
Atvieglots
Palīdzēšu ar būvkomersan ta piereģistrē šanu, dokumentu noformēšanu . Sertifikāts būvdarbu vadīšana un būvuzraudzī ba. Palīd
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Darbadienas
Сертификат, ведение журнала, подбор персонала, заказ материала, формы 2, акты скрытых работ. Веду как частные так и мног
Rīga, Ķengarags
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Sertifikāti : 1. Siltumapgād es, ventilācija s un gaisa kondicionēš anas sistēm
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Sertifikāti Avk, UK, Gāze - būvdarbu vadīšana. UK - projektēšan a. Ūdensapgāde s un kanalizācij as būvju ekspluatāci jas un
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Atvieglots
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldēm, Piedāvāju izmantot savu sert
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Būvkomersant u noformēšana , konsultācij as celtniecība s jautājumos. Būvdarbu vadīšana, būvuzraudzī ba.
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Vadošais speciālists meža nozarē meklē uzņēmuma vadītāja, mežizstrāde s darbu vadītāja, kokmateriāl u iepirkšanas vadītāja
Jēkabpils un raj., Jēkabpils
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Sertificēts būvdarbu vadītājs. Palīdzēšu ar būvkomersan tu noformēšanu .
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Sertificets būvdarbu vadītājs(bū vuzraugs) meklēju darbu uz nepilnu slodzi(vēla ms pusslodzes darbs). Ir liela pieredze bū
Rīga, Pļavnieki
Inženieris
LV, RU, EN
Atvieglots
Сертифициров анный прораб(техн адзор) ищет работу на неполную занятость. Имеется большой опыт организации и руководства ст
Rīga, Pļavnieki
Inženieris
LV, RU, EN
Atvieglots
Meklēju projektu/da rba vadītāja vietu. Lsgutis sertifikāti -ūdensapgād es un kanalizācij as sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsīb
Rīga, Zolitūde
Maģistrs
LV, RU
Darbadienas
Предлагаю использоват ь свой сертификат "Ēku būvdarbu vadīšanā" для регистрации предприятия в регистре стройкомерс анта.
Rīga, Ķengarags
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Sertificēts būvinženier is (ēku būvdarbu vadīšana) darbu apvienošana s kārtībā piedāvā savus pakalpojumu s (buvkomersa nta a
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU
Darbadienas
Опыт работы: директор, тех. дир. (гл. инж. ), начальник сл. по эксплуатаци и и строительст ву здании сетей и коммуникаци и,
Rīga, Bolderāja
Vidējā
RU
Jebkāds
Большой опыт работы связанный с Озеленением и Ландшафтным дизайном. Продолжител ьное время руководил бригадой в Латвии, Г
Rīga, centrs
Nepab. augstākā
LV, RU
Darbadienas
Būvkomersant u reģistrācij a. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana. Tāmēšana. Būvdarbu vadīšana un organi
Cits
Inženieris
LV, RU
Pēc izvēles