MeklētKārtošana:
Piedāvāju būvprakses sertifikātu - Ēku būvdarbu vadīšana, būvkomersan ta reģistrācij ai un būvdarbu veikšanai. Samaksa pēc
Cits
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, reģistrācij a Būvkomersan tā, saistību raksti Būvvaldēm, Piedāvāju izmantot savu sert
Rīga, Ziepniekkalns
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Инженер -строитель с высшим образование м ищет работу. Сертификат. Права. Акты. Документаци я. СV по требованию.
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Sertificēts būvniecības projektu vadītājs/bū vdarbu vadītājs. Oпытный pуководител ь строительны х проектов/пр ораб. Серт
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Сертифициров анный менеджер проекта/про раб ищет постоянную работу или объект после сдачи объекта в эксплуатаци ю. Sert
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Meklēju Darbu, Piemēram, Ražošanas Maiņas Vadītāja, Ceha Priekšniece . Zivju vai gaļas pārstrāde. Esmu komunikabla , pr
Rīga, Iļģuciems
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Būvdarbu vadītājs meklē darbu. Строительны й прораб ищет работу.
Rīga, Purvciems
Vidējā-prof.
-
Darbadienas
Управление проектами, составление смет и актов приема-сдач и работ (формы F2/f3), исполнитель ная документаци я (строительн
Rīgas rajons, Ropažu nov.
Inženieris
LV, RU, DE
Jebkāds
Piedavāju izmantot savu sertifikatu (eku būvdarbu vadīšana) buvkomersan ta apliecības iegūšanai. Varu veikt nelielu objek
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU
Pēc izvēles
Sertifikāts "ēku būvdarbu vadīšana". Прораб с сертификато м и опытом, можно оформление в бувкоммерса нте и в буввалде для
Rīga, Cits
Augstākā
LV, RU
Darbadienas
Piedāvāju sertifikātu būvreģistra m. Сертификат для буврегистра .
Rīga, Purvciems
Inženieris
LV, RU
Jaukti
Piedāvāju izmantot savu sertifikātu Ēku būvdarbu vadīšanā būvkomersan ta iegūšanai, būvdarbu veikšanā un citu dokumentu s
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Palīdzēšu ar būvkomersan ta noformēšanu . Objektu inspekcija. Dokumentāci jas sagatavošan a. Помогу с регистрацие й в строй
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Darbadienas
Meklēju Darba vadītāja vai Darba vadītāja palīga darbu. Pieredze Darba vadītāja amatā 4 gadi, pārzinu ļoti labi latviešu
Rīga, Teika
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Jebkāds
Piedāvāju izmantot savu sertifikātu Ēku būvdarbu vadīšanā būvkomersan ta iegūšanai, būvdarbu veikšanā un citu dokumentu s
Jelgava un raj., Jelgava
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Pieredze. Sertifikāti . Piedāvāju savu sertifikātu būvkomersan ta reģistrācij ai. Pieredze būvdarbu vadīšanā būvobj
Cits
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Būvkomersant u reģistrācij a. Būvinženier u pakalpojumi . Tehniskā apsekošana. Tāmēšana. Būvdarbu vadīšana un organi
Cits
Inženieris
LV, RU
Pēc izvēles
Ищу работу прораба или помощником прораба, опыт сопровожден ия строительны х работ всех циклов под ключ, контроль качества
Rīga, Purvciems
Nepab. augstākā
LV, RU
Darbadienas
Piedāvāju izmantot savu sertifikātu būvkomersan ta noformēšana i.
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Rīga, Ķengarags
Nepab. augstākā
LV, RU
Jebkāds
Прораб с сертификато м. Помогу зарегистрир овать предприятие в строительно м регистре. Так же помогу с консультаци ями и бум
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU
Jebkāds
Piedāvāju izmantot sertifikātu Ēku Būvdarbu vadīšanā būvkomerasn ta reģistrācij ai
Cits
Maģistrs
LV, RU, EN
Atvieglots
Ūdensvads un kanalizācij as tīkli. Piedāvāju savu sertifikātu būvkomersan ta reģistrācij ai. Pieredze būvdarbu vadī
Cits
Augstākā
LV, RU
Jebkāds
Sertificēts būvinženier is var palīdzēt ar reģistrācij u Būvkomersan tu reģistrā.
Jūrmala, Melluži
Inženieris
LV, RU, EN
Jaukti
Sertificēts būvinženier is ēku būvdarbu vadīšanā un ēku būvuzraudzī bā piedāvā savus pakalpojumu s Rīgā, pierīgā, Jūrmalā,
Rīgas rajons, Mārupes pag.
Augstākā
LV, RU, EN
Jaukti
Сертифициров анный прораб с опытом работы, на договорных условиях предлагает взаимовыгод ное сотрудничес тво. (пакет доку
Rīga, Cits
Augstākā
-
Jebkāds
Сертифициров анный прораб/мене джер проекта ищет постоянную работу или объект после сдачи объекта в эксплуатаци ю. Sert
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Предлагаю свой сертификат и услуги руководител я работ, проекта в Юрмале и окрестностя х. Piedāvāju savu sertifikātu un pr
Jūrmala, Dubulti
Augstākā
LV, RU, DE
Jebkāds
Ne dārgi piedavāju izmantot savu sertifikātu (Apkure, ventilācija , kondicionēš ana un Ūdens, kanalizācij a, Uzraudzība arī
Rīga, Imanta
Inženieris
LV, RU, EN
Jebkāds
Vadošais speciālists meža nozarē meklē uzņēmuma vadītāja, mežizstrāde s darbu vadītāja, kokmateriāl u iepirkšanas vadītāja
Jēkabpils un raj., Jēkabpils
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Labdien, meklēju patstāvīgu darbu. Darba pieredze ir vairākās jomās. Ir autovadītāj a apliecība - B, A, D1, CE, kategorij
Rīga, Dārzciems
Vidējā
LV, RU, EN
Darbadienas
Labdien. Sertificēts būvdarbu vadītājs. Sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Пред
Rīga, Jugla
Inženieris
LV, RU
Atvieglots
Sertificēts būvdarbu vadītājs/pr ojektu vadītājs.
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Piedāvāju izmantot savu sertifikātu Ēku Būvdarbu Vadīšanā būvkomersan ta apliecības iegūšanai.
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Atvieglots
Прораб, технадзор, координатор , прораб по демонтажу.
Rīga, Dārziņi
Inženieris
LV, RU
Jaukti
Сертифициров анный прораб(техн адзор) ищет работу на неполную занятость. Имеется большой опыт организации и руководства ст
Rīga, Pļavnieki
Inženieris
LV, RU, EN
Atvieglots
Sertificets būvdarbu vadītājs(bū vuzraugs) meklēju darbu uz nepilnu slodzi(vēla ms pusslodzes darbs). Ir liela pieredze bū
Rīga, Pļavnieki
Inženieris
LV, RU, EN
Atvieglots
Palīdzēšu ar būvkomersan ta reģistrēšan u. Sertifikātu Avk GA konkursiem, Būvuzraudzī bai utt. Sertifkāti ir jau 10 gadus u
Rīga, Dārzciems
Nepab. augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Piedāvāju sertifikātu s būvkomersan ta reģistrācij ai. Lbs - Būvdarbu vadīšana, Lsgūtis (Ūk ārēji un iekšēji tīkli, siltums
Rīga, Pļavnieki
Nepab. augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Ūk un avk sertifikāti .
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU, EN
Atvieglots