MeklētKārtošana:
Piedāvāju kā vienreizēju pakalpojumu - sakārtot un organizēt lietvedības dokumentus, izveidot vai uzlabot esošo lietvedī
Ogre un raj., Ogre
Bakalaurs
LV, RU, EN
Jaukti
Meklēju lietvedes/p ersonāllie tvedes papilddarbu attālināti. Mana līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar pers
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Ищу удалённую подработку делопроизво дителем / ассистентом по персоналу. Многолетний опыт работы: с персоналом - коорди
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Labdien. Meklēju patstavīgu darbu lietveža amatā. Ir pieredze un prasmes darbā ar dažādiem lietvedības dokumentiem , varu
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Mans mērķis ir atrast patstāvīgu un stabilu darbu birojā par administrat ori - lietvedi vai projektu koordinator i. Esmu
Rīga, Sarkandaugava
Vidējā-prof.
LV, RU
Darbadienas
Pieredze lietvedes/s ekretāres, biroja administrat ores, personāla vadības un administrat īvā darba veikšanā, ienākošo un i
Rīga, centrs
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Meklēju lietvedes darbu uz nepilnu slodzi. Varu nodrošināt virtuālo ofisu.
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU
Pēc izvēles
Meklēju lietveža, uzskaitveža , datu operatora, grāmatveža palīga darbu Talsos vai tuvumā. Ir pieredze darbā ar dažādiem
Talsi un raj., Talsi
Augstākā
RU
Darbadienas
Labdien, pieredzejus i lietvede ar juridiskām, personalvad ibas, iepirkumu procedūras. lietvedibas zināšanām operatīvi nod
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN, DE
Pēc izvēles
Ищу работу помощника руководител я или менеджера по персоналу на неполный рабочий день или на 2-3 дня в неделю. Опыт ра
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jaukti
Имеется личный офис, автомобиль, отличные коммуникаци онные способности , командировк и, знания в создании и развитие компа
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, RU, EN
Atvieglots
Biznesa administrēš ana, lietvedība, sociālie tīkli, atbalsts vadībai. Pieredze.
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Profesionāla lietvede piedāvā veikt dokumentu pārvaldības procesa nodrošināša nu un sakārtošanu . Plaša pieredze dokumen
Rīga, Sarkandaugava
Augstākā
LV, RU, EN
Jaukti
Ищу работу в секторе управления, как - зам директора, директора по продажам (розница/оп т), управляющий . Опыт в управлени
Rīga, centrs
Augstākā
RU, EN
Darbadienas
Pieredze lietvedes/b iroja administrat ores, personāla vadības un administrat īvā darba veikšanā, ienākošo un izejošo dokum
Saldus un raj., Saldus
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas