Advokāts civillietās un krimināllie tās/Maksāt nespējas procesa administrat ors.
Rīga, Cits
Maģistrs
-
Jebkāds