3D Cgi Service Профессиона льная визуализаци я любой сложности. Интерьеры, Архитектура , Ландшафт. Также фотомонтаж строен
Rīga, Cits
Nepab. augstākā
-
Jaukti
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). 3D-визуализ ация. Проекты по
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Специалист по моделирован ию, визуализаци и и анимации промышленны х изделий и объектов. Создаю запоминающи йся образ пром
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Elektroapgād es, vājstrāvu sistēmu projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU
Jebkāds
Kvalitatīvu 3D vizualizāci ju izstrāde arhitektūra i, jaunajiem projektiem, interjeram, kā arī inovatīvām idejām un web ri
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Проектирован ие архитектурн ой части: GP, TS, AR, Mbp, TP, IE. Лицензирова нный архитектор. Предпочтите льно занимаемся небо
Cits
Augstākā
-
Pēc izvēles
Meklēju darbu arhitektūra s, ainavu arhitektūra s, mākslas, dizaina vai citā saistītā nozarē. Ir iegūta augstākā izglītī
Bauska un raj., Bauska
Bakalaurs
LV, RU, EN
Jebkāds
Arh 3D viz. 3D-виз. Dažāda veida 3D izstrāde - 3D viz. interjeriem un arhitektūra i, priekšmeti, interjera elementi,
Jūrmala, Kauguri
Augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas
Черчу, оформляю и перечерчива ю чертежи в Autocad. Жду ваших предложений . Rasēju, noformēju un pārrasēju rasējumus pr
Rīga, Zolitūde
Maģistrs
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Piedāvājam visa veida projektēšan u, saskaņošanu un autoruzraud zību - arhitektūra , inženiertīk li, interjera dizains, trīs
Rīga, Mangaļsala
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Проектирую в программе Autocad чертежи для проектов малоэтажных домов в двухмерной графике - эскизный проект "нулевой пр
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN, DE
Jebkāds
Pārzīmēju rasējumus no jūsu projekta lapām (printētām) uz digitālu formātu (Autocad - dwg). Veicu arī jūsu dotās izmaiņa
Rīga, Purvciems
Augstākā
LV, EN
Pēc izvēles
Piedāvāju dzīvokļu pārbplānoša nas, pārbūves, dzīvojamo māju pārbūves, jaunbūve, fasādes siltināšana s, kā arī citu būvpro
Rēzekne un raj., Rēzekne
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Предлагаю услуги по ландшафтном у дизайну и проектирова нию участков, консультаци и по комплексном у благоустрой ству, авторс
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Arhitektūras plānu rasējumi (Ar), inventarizā cijas plānu pārtaisīšan a Dwg (Autocad) formātā, telpu pārmērīšanā , ka ari c
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Katru dienu
Projektēšana Konsultācij as Buvprojektu skaņošana 3D Vizualizāci jas Konceptuāli risinājumi Pieredze lielu un mazu pr
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Возраст: 57 лет. Образование : высшее. Работаю архитекторо м с 1989 г. Большой опыт работы в проектных бюро. Работал а
Rīga, Vecmīlgrāvis
Augstākā
RU, EN
Jebkāds
Piedāvāju Arhitektūra s rasējumu izpildi dažāda veida projektiem un objektiem. - ēku projekti (dzzīvojamā s ēkas, publis
Rīga, centrs
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Sertificēts projektētāj s piedāvā sadarbību arhitektūra s, elektromont āžas un energobūves uzņēmumiem. Darba pieredze ar se
Rīga, centrs
Inženieris
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Piedāvāju izstrādāt arhitektūra s projektus, bet bez skaņošanas. Izsrādāju AR (arhitektūr u), GP (ģenplānus) , ARD (arhitek
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles