Учусь на архитектора , интернет работа в сфери архитектуре умение : рисование оформление в доме изучаю автокад, мо
Daugavpils un raj., Daugavpils
Vidējā-prof.
RU
Studentu
Piedāvāju izstrādāt arhitektūra s projektus, bet bez skaņošanas. Izsrādāju AR (arhitektūr u), GP (ģenplānus) , ARD (arhitek
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Piedāvāju Arhitektūra s rasējumu izpildi dažāda veida projektiem un objektiem. - ēku projekti (dzzīvojamā s ēkas, publis
Rīga, centrs
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Pēc izvēles
Услуги архитектора и инженера по строительны м конструкция м (экспертные заключения и т. п. ). Энергосерти фикация и энерго
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Inženiertīkl u projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie elektroapgā des tīkl
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Продвинутый пользовател ь Autocad. (работаю в режиме expert. ) Работаю в Model space и в Paper space. Есть своя база а
Rīga, centrs
Vidējā
RU
Jebkāds
Izstrādājam būvprojektu s. Mēs - arhitektu un dizaineru komanda SIA "indizains" veicam būvprojektu izstrādi un skaņoš
Rīga, Mežciems
Bakalaurs
LV, RU, EN
Jaukti
Angāru un industriālo būvju projektēšan a. Mēs - arhitektu komanda SIA "indizains" veicam angāru un industriālo būvju
Rīga, Mežciems
Bakalaurs
LV, RU, EN
Jaukti
Mūsu komandas radošās domas un praktiskā pieredze palīdzēs īstenot Jūsu sapņus un ieceres dažādu ēku un būvju projektos
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Darbadienas
Elektroapgād es, vājstrāvu sistēmu projekti: Projektējam un saskaņojam: 1. Elektroapgā des pieslēguma projekti, ārējie
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU
Jebkāds
Inženieru komanda meklē darbu. Projektēšan a un saskaņošana : ūdensapgāde , kanalizācij a, elektroapgā de, gāze, apkure / ven
Rīga, Purvciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Sertificēts arhitekts piedāvā izstrādāt un saskaņot vienkāršota s renovācijas / rekonstrukc ijas projektus (apliecināj uma
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Имею два высших образования (французско е и украинское) - магистр архитектуры . Значительны й опыт работы, богатое портфолио
Rīga, Cits
Maģistrs
FR, RU, EN
Jebkāds
3D Cgi Service Профессиона льная визуализаци я любой сложности. Интерьеры, Архитектура , Ландшафт. Также фотомонтаж строен
Rīga, Cits
Nepab. augstākā
-
Jaukti
Проектирую в программе Autocad чертежи для проектов малоэтажных домов в двухмерной графике - эскизный проект "нулевой пр
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN, DE
Jebkāds
Vienkāršoto dzīvokļa atjaunošanu (renovāciju ) un pārbūvju (rekonstruk ciju) izstrāde un saskaņošana . Savrupmāju būvprojek
Rīga, Dārzciems
Maģistrs
LV, RU, EN
Jebkāds
Перепланиров ка квартир, проекты частных домов. Работы выполняю быстро и качественно . Звоните, буду рада сотрудничес тву.
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jebkāds
Mekleju darbu par 3d modeleri 3D Maxa.
Rīga, Ķengarags
Nepab. augstākā
LV, RU, EN
Darbadienas