Alises Rozes Dizaina studija piedāvā Stila kursus stilistes Jeļenas Veļicko vadībā. Kursu sākums: 2018. gada 15. jan
Rīga
80 €/mēn.
Alises Rozes Dizaina studijas mācību centrs aicina Jūs pievienotie s krāsu, sezonas tipu noteikšanas meistarklas ei stilis
Rīga
20
Alises Rozes Dizaina studijas mācību centrs aicina Jūs pievienotie s miestarklas ei "Make-up izveidošana , ņemot vērā ruden
Rīga
20
Alises Rozes Dizaina studija piedāvā Stila kursus Inetas Lesītes vadībā. Kursu sākums: 9. janvāris Kursantu skaits
Rīga
80 €/mēn.
Aккредитован ный учебный центр по микропигмен тации Permanent Master приглашает студентов освоить новую модную специальнос
Rīga
800
Визажист салонов красоты-инт енсивный курс-Учебны й центр ''E S T H E T I C'' объявляет набор на курс профессиона льного
Rīga
-
Обучение перманентно му макияжу и художествен ной татуировке в специализир ованном Аккредитова нном учебном центре PERMANENT
Rīga
800
Учебный центр по микропигмен тации Permanent Master приглашает студентов освоить новую модную специальнос ть мастера перма
Rīga
800
Permanent Master является единственны м в Балтии аккредитова нным учебным заведением, а также является ведущим учебным цен
Rīga
800
Приглашаем на семинар "Пигменты Permanent Master ", который состоится 29.11.2017 в 12:00 в нашем салоне на Цесу 31/1, 2о
Rīga
37
"Визажист- Стилист" - профессиона льный курс. Звоните и записывайте сь. Профессиона льное обучение Визажист-ст илист. Прод
Rīga
110 €/mēn.
Визаж и декоративна я косметика. Klērs Studija - аккредитова нный профессиона льный учебный центр красоты проводит новый
Rīga
75 €/mēn.
Permanentais meikaps (Mikropigme ntācija). Klērs Studija – akreditēts skaistumkop šanas izglītības centrs piedāvā apgūt pr
Rīga
750
Klērs Studija приглашает работающих в индустрии красоты на обучающий курс Перманентны й макияж бровей (Microbladi ng - ман
Rīga
300
Gribi iemācīties krāsoties pati dažādiem dzīves gadījumiem? Individuāli make-up kursi. vienā nodarbībā viens make-up v
Rīga
30
Авторский курс "Дизайн и архитектура бровей". Мы научим Вас делать правильные брови. Курс состоит из 1 занятия (3 ак. ча
Rīga
40
Piedāvājam profesionāl os Vizāžistu kursus 3 līmeņos. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegts sertifikāts latviešu un angļu va
Jelgava un raj.
100
Специалист по наращиванию ресниц. Профессиона льный учебный центр "Beautek" приглашает освоить лицензирова нную прогр
Rīga
-
Специалист по ламинирован ию ресниц. Профессиона льный учебный центр Beautek приглашает освоить программу обучения "Сп
Rīga
-
Специалист по завивке натуральных ресниц. Приглашаем на семинар "Специалист по био-завивке натуральных ресниц".
Rīga
-
Технологии микропигмен тации- аккредитова нный курс c 15.11.17-ин тенсивная дневная группа. После успешного освоения програ
Rīga
392 €/mēn.
Mikropigment ācijas kursi-akred itētā programma-d ienas intensīvā grupa 15.11.17. Pēc programmas sekmīgas apgūšanas Jūs saņ
Rīga
392 €/mēn.
Семинары по техникам микропигмен тации. 1) "Микропигме нтация бровей с помощью волосковой техники" - практикум для нач
Rīga
125
Aicinām praktiskajā seminārā "Uzacu korekcija, uzacu un skropstu krāsošana". Praktiskā semināra ietvaros Jūs iemācīs
Rīga
98
Семинар "Коррекция бровей, покраска ресниц и бровей". В ходе учебного семинара Вы теоретическ и и практически обучите
Rīga
98
Skropstu pieaudzēšan a-Semināri notiek individuāli - Jums piemērotā laikā. Piedāvājam sekojošus mācību seminārus: 1) K
Rīga
99
Наращивание ресниц - техники дизайна ресниц. Предлагаем следующие семинары:: 1. Классическо е наращивание ресниц 2.
Rīga
99
Aicinām mācību programmā "Uzacu formēšana ar hennas tehnoloģiij u" Programmā: - Materiālmāc ība - Koloristika - Se
Rīga
115
Семинар по микроблейди нгу - "технология микроблейди нга" для профессиона лов и начинающих. Приглашаем как людей без сп
Rīga
255
Mikrobleidin ga mācību programma cilvēkiem bez vai ar priekšzināš anām mikropigmen tācijā. Tehnoloģija tiek mācīta pilnīgi
Rīga
255
Классическая ваксация + глубокая бикини ваксация + обзор сахарной ваксации + основы дизайна бикини. Курс ведет специ
Rīga
47
Klasiskā vaksācija+b ikini vaksācija + ieskats Sugaring + bikini dizaina pamati Pasniedz ārste-kosme toloģe Elīna Spiri
Rīga
47
Stils & make up, bez priekšzināš anām. Sestdienu grupa - 25.11.2017. (1 mēnesis) Programma domāta cilvekiem, kuri vēlas a
Rīga
90 €/mēn.
Dekoratīvā kosmētika un vizāža. Klērs Studija – profesionāl ās skaistumkop šanas izglītības centrs uzņem audzēkņus akredit
Rīga
75 €/mēn.
Te-to-vēšana un pīr-sings Klērs Studija – akreditēts skaistumkop šanas izglītības centrs piedāvā apgūt programmu – Te-to
Rīga
120 €/mēn.
Klērs Studija aicina uz semināru: Uzacu krāsošana ar hennu un skropstu laminēšana. Teorija, demonstrāci ja, atstrāde uz m
Rīga
20
Девочки, остается совсем немного времени до Нового года. И чтобы быть неотразимой в эту сказочную ночь, нужно продумать
Rīga
98
Та-ту-ировки и пир-синг Klērs Studija - аккредитова нный профессиона льный учебный центр предлагает освоить программу – Т
Rīga
120 €/mēn.
Перманентный макияж (Микропигме нтация). Klērs Studija - профессиона льный учебный центр предлагает освоить аккредитова нну
Rīga
750
Klērs Studija piedava: Permanentai s grims uzacīm - apmācību kurss strādājošie m skaistumkop šanas industrijā (Microbladi
Rīga
300