MeklētKārtošana:
Семинар-прак тикум "Применение техник позитивной психотерапи и и техник интуитивног о рисования в консультиро вании детей и
Rīga
20
Приглашаем на лицензирова нную программу "Позитивная психотерапи я". Программа рассчитана на 8 месяцев. Платить можно четв
Rīga
726
Набор в группу по развитию Эмоциональн ого Интеллекта. - Избавиться от раздражител ьности и тревожности ; - Наладить с
Rīga
45
Piedāvāju izmēģināt vai turpināt psihoterapi ju. Strādāju ar dažādiem jautājumiem : attiecības ar tuviem cilvēkiem, ar kol
Rīga
20 €/st.
Eneaizaugsme s klubs. Ikmēneša praktiskas nodarbības sava personiskā eneatipa attīstībai. Katrā nodarbībā kompakts teor
Rīgas rajons
35
Ikmēneša nodarbību cikls tiem, kuri jau ir pazīstami ar eneagrammu un zin savu eneatipu. Šajā interaktīva jā semināru cik
Rīgas rajons
35
Если тебе тяжело на душе, мучают сомнения - есть место, где тебя поймут. Понимаю, как это сложно - обратиться к псих
Rīga
35 €/st.
Приглашаю на психотерапе втический Vip день. Vip день - это формат 3, 5 часовой индивидуаль ной работы с Вами для разр
Rīga
100