MeklētKārtošana:
Akreditēta pr. "Sejas estētiskā kopšana". Mikronīdlin gs iekļauts programmā. Itec kvalifikāci ja "Beauty Specialist" pēc I
Rīga
136 €/mēn.
Аккредитован ная прог. "Эстетическ ий уход за лицом". Микронидлин г включен в программу. Квалификаци я "Beauty Specialist" п
Rīga
136 €/mēn.
Mikropigment ācijas kursi -akreditētā programma+M inim. higiēnas prasības. Intensīvā grupa 30.07.18 (2 mēn). Pēc program
Rīga
412 €/mēn.
Технологии микропигмен тации-аккр едитованный курс+основы санитарии и гигиены. Интенсивная группа - 30.07.2018 (2 мес. ).
Rīga
412 €/mēn.
Инъекционная косметологи я. Обучение с нуля. Базовый курс по Мезотерапии . Практика на моделях. Приглашаем девушек
Rīga
235
Новинка. Ламинирован ие ресниц он Tiara centrs Мы рады сообщить о новинке нашей школы и приглашаем Вас обучиться масте
Rīga
125
"Специалист по уходу за лицом" практическо е обучение в Тиара центре. Летняя группа. Дорогие девушки, приглашаем Вас
Rīga
135
Обучение ваксации для новичков от учебного центра Тиара. Длительност ь обучения только 1 день. 27.07.18 (пятница)
Rīga
45
Тиара центр приглашает Вас на практически й семинар - обучение - "Высокоэффе ктивный миоструктур ный фитнес массаж для ли
Rīga
75
Профессионал ьный учебный центр Spa School приглашает освоить профессиона льную программу обучения "СПА Специалист" . Нач
Rīga
175
Profesionāla is mācību centrs aicina apgūt profesionāl o mācību programmu "Spa Speciālists ". Mācību sākums: 2018.gada 20
Rīga
175
Специалист по йоге - это профессия новых возможносте й. Профессиона льный учебный центр Spa School предлагает получить про
Rīga
175
Jogas speciālists ir jaunu iespēju profesija. Profesionāl ais mācību centrs Spa School aicina uz profesionāl ās apmācības
Rīga
175
“Personāla lietvedība datu aizsardzība s aspektā” 20. jūlijā Rīgā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 24. jūlijā Liepājā, no
Rīga
83
Seminārs "Fizisko personu datu aizsardzība " - 22. augustā Jebkuram komercdarbī bas veicējam, uzņēmumam vai valsts iest
Rīga
-
Angel Care Professiona l aicina Jūs 07.08.18 uz vienas dienas cukura depilācijas kursu. Kurss paredzēts gan iesācējiem,
Rīga
60
Английский язык. Большой опыт работы
Rīga
7 €/st.
Шведский язык с нуля
Rīga
7 €/st.
Starptautisk ā Manikīra Studija piedāvā. Vaksācijas kursi Gigi. Nāc mācies un saņem Dāvanā Gigi vaska sildītāju. Vaks
Rīga
80
Международна я Студия Mаникюра предлагает. Gigi курс ваксации (Лицензия- Diks-18-92- Ail) На наших курсах восковой эпил
Rīga
80
Учебный центр "Aroda centrs" обучение по спец-м: - водитель автопогрузч ика/ электропогр узчика (предоставл яем практическ
Rīga
60
Alises Rozes Dizaina studija piedāvā Foto kursus iesācējiem fotogrāfa Kaspara Teilāna vadībā. Kursu ilgums: 3 mēneši
Rīga
80 €/mēn.
Опытный капитан с 40 летним опытом работы на танкерах и химовозах, имеющий практически й опыт в подготовке моряков по пов
Rīga
10 €/st.
Lietvedība - Pieteikšanā s līdz 05.08.2018. Lieliska iespēja iegūt profesiju 7 mēnešu laikā, programmas noslēgumā saņemo
Rīga
100 €/mēn.
Обучение таможенных декларантов (в т. Ч. – без предварител ьных знаний) и новейшее в таможенных правилах. Практически
Rīga
250
Muitas deklarantu apmācība (tajā skaitā - bez priekšzināš anām) un jaunākais muitas noteikumos Sākums. 27.08.2018 plks
Rīga
250
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
Курсы секретарей- референтов в небольших группах в центре города проводит учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-лет
Rīga
96 €/mēn.
Практический курс Балансоспос обных бухгалтеров с "нуля" с 16 июля 2018 года проводит "Buhserviss " учебный центр-130 ак.
Rīga
106 €/mēn.
Sociālā aprūpe - Pieteikšanā s līdz 19.08.2018. Profesionāl ās tālākizglīt ības programma „Sociālā aprūpe” sniedz sociālās
Rīga
97 €/mēn.
Sociālais darbs - Pieteikšanā s līdz 19.08.2018. Apgūsti programmu "Sociālais darbs" tālmācībā un kļūsti par profesionāl
Rīga
75 €/mēn.
Vēlies apgūt reklāmas dizainu, paaugstināt kvalifikāci ju un pelnīt vairāk? Piesakies pie mums un iemācies strādāt da
Rīga
25 €/st.
Специализиро ванный учебный центр по микропигмен тации, Permanent Master, приглашает студентов освоить специальнос ть маст
Rīga
800
"Кlērs Studija" предлагает освоить первую аккредитова нную в Латвии программу по обучению стрижке собак (груминг). Пр
Rīga
-
Учебный центр турфирмы „Saules vējš”. Рег. Мон 3360802218, Nr. лицензии P-15612. Предлагаем получить профессию гида- эк
Rīga
89 €/mēn.
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Rīga
-
Mikropigment ācijas centrs aicina uz Atvērto Durvju dienu. 18.08.18 plkst. 10.00 Ikvienam interesanta m, kas vēlās apgūt
Rīga
-
Базовый интенсивный курс парикмахерс кого искусства от Тиара центра. Профессиона льная программа обучения составленна я
Rīga
275
"Специалист по уходу за лицом" практическо е обучение в Тиара центре. Летняя группа. Дорогие девушки, приглашаем Вас
Rīga
135 €/mēn.
Специалист по уходу за телом" Licence nr. - P- 10706 Наша программа обучения была специально разработана по евростанда
Rīga
105 €/mēn.