Помогу Вам с рефератами, курсовыми, эссе и другими видами работ. А так же занимаюсь - оформление презентаций PowerPoin
Rīga
7
Par Draudzīgu cenu, pēc kopīgas vienošanās, palīdzu daļēji vai pilnībā uzrakstīt esejas, kursa, bakalaura un maģistra da
Rīga
10
Visa veida ar izglītību saistīti rakstu darbi - kursa darbi, prezentācij as, kopsavilkum i, noslēguma darbi. Cena pēc vi
Jelgava un raj.
-
Tālmācības skolēniem un studentiem palīdzam ar dažāda veida rēķināmajie m uzdevumiem šādos priekšmetos : -fizika; -mat
Rīga
-
Piedāvāju sekojošus pakalpojumu s: rakstu: -referātus; diplomdarbu s; maģistra darbus; kvalifikāci jas darbus; prakses
Rīgas rajons
-
Piedāvāju pildīt pamatskolas /vidusskol as ieskaites, kontroldarb us, laboratorij as darbus dažādos mācību priekšmetos - ķī
Rīga
-