Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности , линейному программиро ванию студентами школьникам. Помогаю к
Rīga
0.50
Palīdzēšu izpildīt mājasdarbus un/vai laboratorij as darbus programmēša nā un citos ar IT saistītos priekšmetos . Jebkkura
Rīga
10
Mathcad. Matlab. Spss. Statistika. Excel. Word. Access. Powertpoint . Visio. Project. Photoshop. Extendsim. Помощь на
Rīga
5
Oficiāli un ātri. Arī online. Dažāda apjoma un grūtības pakāpju laboratorij as darbu un uzdevumu pildīšana programmēša nā.
Rīga
5
Palīdzēsim studentiem atrisināt laboratorij as darbus: Fizika, Elektrotehn ika, Magnētisms, Datorrealiz ācija, ETP, Būvkons
Rīga
8
Palīdzu studentiem sagatavot laboratorij as darbu atskaites ģeodezijā par sekojošam tēmām - teodolīa gājiens un poligona
Rīga
-
Risinu uzdevumus matemātikā, varbūtību teorijā. Varu palīdzēt online eksāmenu laikā. Pieredze 18 gadi. Kvalitatīva u
Rīga
0.50