Palīdzēsim studentiem atrisināt laboratorij as darbus: Fizika, Elektrotehn ika, Magnētisms, Datorrealiz ācija, ETP, Būvkons
Rīga
8
Pildu dažādus uzdevumus un laboratorij as darbus ķīmijā. Labi pārzinu pamatskolas , vidusskolas un augstskolas līmeni. U
Jelgava un raj.
1
Oficiāli un ātri. Arī online. Dažāda apjoma un grūtības pakāpju laboratorij as darbu un uzdevumu pildīšana programmēša nā.
Rīga
5
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности , методам оптимизации студентами школьникам. Помогаю как днев
Rīga
0.50
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности , линейному программиро ванию студентами школьникам. Помогаю к
Rīga
0.50