Visdraudzīgā kā studija Anima piedāvā klavierspēl es apmācību profesionāl u pedagogu vadībā pašā Rīgas centrā. Individuālā
Rīga
15 €/st.
Музыкальные занятия в Риге, Юрмале или пригорода для детей начиная с 5 летнего возраста. Развитие музыкальных способ
Rīga
-
Piedāvāju klavieru stundas gan bērniem, gan pieaugušaji em kā arī apgūt dziesmu pavadījumus pēc burtu pieraksta. Nodarb
Rīga
15
Опытный педагог обучает игре на фортепиано с творческим подходом к детям любого возраста. Создает легкую, приятную атмос
Rīga
10 €/st.
Обучение детей и взрослых игре на фортепиано. Репетиторст во. При необходимос ти присмотрю за ребенком (имею удостоверен ие
Rīga
-
Фортепиано для взрослых и детей в Золитуде, Зиепниеккал нсе, Иманте, в центре. Опытный педагог, недорого, индивидуаль ный
Rīga
8
Опытный педагог в центре города обучает игре на фортепиано, программы для учеников любого возраста. Индивидуаль ный подхо
Rīga
10 €/st.
Apmācu klavierspēl i bērnus un pieaugušus. Ir atbilstoša izglītiba, kvalifikaci ja un pieredze. Nodarbības notiek Iļģuciem
Rīga
10 €/st.
Обучаю игре на фортепиано детей и взрослых. Имею соответству ющую квалификаци ю. Есть опыт работы в муз. школе, большой оп
Rīga
10 €/st.
Обучаю игре на фортепиано детей и взрослых Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс.
Rīga
-
Музыкальная студия предлагает обучение игре на фортепиано. Индивидуаль ный подход. Развитие музыкальног о слуха и чувства
Rīga
12 €/st.
Pasniedzu bērniem privātstund as klavierspēl ē un solfedžo. Palīdzēšu sagatavotie s mūzikas skolas eksāmeniem un apgūt uzdo
Rīga
-