Flautas spēle Pasniedzu privātstund as flautas spēlē. Iesācējiem vai ar priekšzināš anām. Maģistra grāds J. Vītola Latvij
Rīga
10 €/st.
Flautas nodarbības profesionāl i aprīkotā studijā Rīgas centrā. Improvizāci ja, progresīvas tehnikas, skatuves spēle.
Rīga
15 €/st.