MeklētKārtošana:
Специалист по уходу за телом - практическо е обучение. Приглашаем Вас на обучение по программе "Специалист по уходу з
Rīga
105
Высокоэффект ивный миоструктур ный фитнес массаж для лица" от Тиара центра. Тиара центр приглашает Вас на практически й
Rīga
75
"Специалист по уходу за лицом" практическо е обучение в Тиара центре. Дорогие девушки, приглашаем Вас в группу на обу
Rīga
135
Pirmo reizi Latvijā Rīgas 3. arodskola 2018./2019. mācību gadā uzsāk īstenot arodizglītī bas programmu „Metālapstr āde” pr
Rīga
-
Mārketinga speciālistu kursi - 21. augustā Nākotnes pieprasītāk ā profesija, kurā vari būt radošs un racionāls vienlai
Rīga
-
Начни с Нуля от 1 -го базового уровня классическо го массажа до 3-го уровня Спа специалиста бьюти индустрии красоты. Мы
Rīga
-
Курсы Основы делопроизво дства. Теория в сочетании с практикой. В программу курса Основы делопроизво дства входит документ
Rīga
97
"Делопроизво дство в аспекте защиты личных (персональн ых) данных" В связи с вступлением в силу 25 мая 2018 года „Регул
Rīga
83
Профессионал ьный учебный центр Spa School приглашает освоить профессиона льную программу обучения "СПА Специалист" . Нач
Rīga
175
Profesionāla is mācību centrs aicina apgūt profesionāl o mācību programmu "Spa Speciālists ". Mācību sākums: 2018.gada 20
Rīga
175
Специалист по йоге - это профессия новых возможносте й. Профессиона льный учебный центр Spa School предлагает получить про
Rīga
175
Jogas speciālists ir jaunu iespēju profesija. Profesionāl ais mācību centrs Spa School aicina uz profesionāl ās apmācības
Rīga
175
Учебный центр "Aroda centrs" обучение по спец-м: - водитель автопогрузч ика/ электропогр узчика (предоставл яем практическ
Rīga
60
Приветствую. Предлагаю вашему вниманию Развивающий инструмент, как для взрослых так для Детей (актуален в возрасте от
Rīga
1 €/mēn.
Учебный центр турфирмы „Saules vējš”. Рег. Мон 3360802218, Nr. лицензии P-15612. Предлагаем получить профессию гида- эк
Rīga
89 €/mēn.
“Valdes locekļu atlīdzība un nodokļu riski. Aizdevumi valdes locekļiem un citām fiziskām personām. Aizņēmumi no valdes l
Rīga
83
Ko darīt pirms ierodas ārsts - seminārs (6 stundas) 21.07.2018. A līmeņa pedagogu profesionāl ās kvalifikāci jas pilnveid
Rīga
25
Курсы Основы делопроизво дства. Теория в сочетании с практикой. В программу курса Основы делопроизво дства входит документ
Rīga
97
Компания " Mer-Ka-Ba " предлагает освоить навыки по монтажу натяжных потолков. Теоретическ ая часть: Снятие замеров
Rīga
500
Базовый интенсивный курс парикмахерс кого искусства от Тиара центра. Профессиона льная программа обучения по индивидуа
Rīga
-
Базовый курс мезотерапии (инъекционн ая косметологи я - обучение с нуля). Tiara Center приглашает обучиться базовому к
Rīga
-
Самый популярный семинар ручного микропигмен тирования- микроблейди нг. Натуральные брови без корок и неприятных эмоций
Rīga
300
Palīgs jūsus Piegādātāju un Haccp auditā
Cits
-
Mācību centrs “Vendo-V” piedāvā individuālu permanentā meikapa bāzes kursu. Kursa programmā:ā : Ievads mikropigmen tā
Rīga
800