Aicinām superintens īvajā grupā programmā "Interjera dizains", 5 mēneši. Mūsu mācību centrs darbojas jau vairāk kā 12
Rīga
115 €/mēn.
Приглашаем в группы по дизайну интерьера - практически й профессиона льный курс. (Лицензия Р- 5868) Наш учебный центр п
Rīga
115 €/mēn.
Учебный центр "Art Deco" объявляет набор. Курс: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необ
Rīga
-
Новый курс "дизайн интерьера" в студии "декор", начало 8 сентября. Наши преподавате ли-професс ионалы, теория+прак тика. М
Rīga
90 €/mēn.
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Rīga
-
Interjera dizains. Profesionāl ās izglītības programmas licence Nr. P- 11513. Programma ir izstrādāta apmācībai bez priek
Rīga
74 €/mēn.
Mēbeļu dizaina kompozicion ēšanas līdzekļi un paņēmieni. Plānotais sākums: 15.09.2017 - 18:15 un 20.09.2017 - 14:00 Vasa
Rīga
148
Школа практическо го дизайна объявляет набор на 2017/2018 учебный год по специальнос ти дизайнер интерьера. Приглашаем
Rīga
95 €/mēn.
Rīgas Dizaina skola turpina uzņemšanu kursā „ Skatloga un sabiedriskā s telpas noformēšana ” (5 mēneši) Nodarbības notiek
Rīga
80 €/mēn.
Rīgas Dizaina skola piedāva kursu „Interjera pojektēšana „(8 mēneši) Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, pirmdienas un t
Rīga
-
Mākslas mozaīkas apmācības. Vadima Vernika autora kurss "Māksla akmeņus vākt". Nodarbību sākums: 14. oktobrī. Авторски
Rīga
395
Alises Rozes Dizaina studija piedāvā Interjera dizaina kursus un Taigas Kaļiņinas vadībā. Kursu sākums: 29. novembris
Rīga
92 €/mēn.
Eļļas glezniecība s Meistarklas es - māksliniece Silva Zeimane. Iemācīties gleznot tagad ir viegli. Aicinām Jūs ap
Rīga
100
Мастер-класс масляной живописи - художница Сильва Зейман. Приглашаем Вас посетить мастер-клас сы Сильвы Зейман, польз
Rīga
100
Приглашаем на лицензирова нные курсы дизайна интерьера (3 месяцa -80 aк. чac. ) с получением Удостоверен ия об освоении пр
Rīga
95 €/mēn.
Aicinām apgūt interjera dizaina licencētus kursus. 3 mēn. (80 ak. st. ) Izglītojami e saņem pieaugušo neformālās izglītī
Rīga
95 €/mēn.
Школа практическо го дизайна приглашает на курс декорирован ия на 2017/2018 уч. год акцент в программе ставится на изучени
Rīga
100 €/mēn.