MeklētKārtošana:
Kursi: Saldie pušķi. Pušķi no konfektēm – oriģināla un galvenais, garšīga dāvana jebkuriem svētkiem. Plānotais sākum
Rīga
55
Alises Rozes Dizaina studija piedāvā Floristikas kursus Baibas Beķeres vadībā. Kursu ilgums: 5 mēneši Nodarbības la
Rīga
80 €/mēn.
Ziedu kārtošanas mākslas pamati-flor istikas kursi. Intensīvais kurss ar 96 stundu praktiskajā m nodarbībām. Klāt jau
Rīga
67 €/mēn.
Floristika - Pieteikšanā s līdz 22.09.2019. Vēlies kļūt par profesionāl u floristu? Nāc mācies jau tagad - apgūsti pro
Rīga
70 €/mēn.
Интенсив с 24.09.19-"Ф лористика и декорирован ие"- Аккредитова нная программа. Программа для будущих флористов для раб
Rīga
89 €/mēn.
Intensīvs no 24.09.19-"f loristika- Dekorēšana" -Akreditēt a programma - cilvēkiem bez priekšzināš anām, kuri vēlas florist
Rīga
89 €/mēn.
Курсы: Флористичес кие композиции. Материалы включены в стоимость курса. Теоретическ ие знания закрепляютс я практически ми
Rīga
91 €/mēn.
Школа практическо го дизайна объявляет набор на курс Профессиона льной флористики На данном курсе вы сможете овладеть в
Rīga
130 €/mēn.
Floristikas kursi no 19.10.19.se stdienās no 9.00-13.15. Kopā 48 mācību stundas. Grupa 4 cilv. kursi notiek Ogrē, Upes pr
Ogre un raj.
220