MeklētKārtošana:
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Rīga
-
No video uzņemšanas procesa, filmēšanas laukuma anatomijas, tehnikas, kompozīcija s un operatora darba paņēmieniem , skaņa
Rīga
252 €/mēn.
Фирме требуется опытный и квалифициро ванный преподавате ль комьютерных курсов
Rīga
-
Web Master, Web Developer, 3D Designer, Sys Admin. Компьютерны е курсы по различным направления м. IТ Академия и инсти
Rīga
80 €/mēn.
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Rīga
4 €/st.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Rīga
-
Аккредитован ный учебный центр "itlat" предлагает освоить следующие компьютерны е специальнос ти: Наши программы подойдут
Rīga
130 €/mēn.
Akreditēts mācību centrs Itlat piedāvā apgūt Java programmēta jā specialitāt i. Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 18
Rīga
90 €/mēn.
Web programmēša nas pamati. Ar ko sākt un kuru programmēša nas valodu izvēlēties? Kursa mērķis iepazīstinā t ar bāzētām uz
Rīga
90 €/mēn.
Новая специальнос ть. Администрир ование Sql баз данных - Предлагает освоить Аккредитова нный учебный центр Itlat. Занятия
Rīga
90 €/mēn.
Программиров ание на С++ предлагает освоить Аккредитова нный учебный центр Itlat. Занятия по вечерам ВТ и Чет. с 18 до 21.
Rīga
130 €/mēn.
Техник по ремонту и обслуживани ю компьютеров - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр itLat. Это базовая специ
Rīga
130 €/mēn.
Компьютерные сети (администри рование и безопасност ь ) - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр Itlat. Это сама
Rīga
130 €/mēn.
Java программиро вание - предлагает освоить учебный центр Itlat. На этом курсе профессиона льные разработчик и ПО научат сл
Rīga
130 €/mēn.
Основы Web программиро вания. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Rīga
130 €/mēn.
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Rīga
-
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Rīga
-
Моделировани е, визуализаци я и анимация в Blender Suite - компьютерны е курсы 2D/3D Designer. IТ Академия и институт I
Rīga
80 €/mēn.
Фронтенд разработка. Основной уровень Программа предназначе на для начинающих свой путь в профессию фронтенд-ра зработч
Rīga
249 €/mēn.
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Rīga
4 €/st.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Rīga
-
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Rīga
-
Экспресс-кур с по обработке фотографий для любителей и начинающих фотографов. Комплексная обработка фотосъёмки Нач
Rīga
98
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "Aveta": MS Windows, MS Office (Word,
Rīga
4 €/st.
Курсы Autocad, Coreldraw, Photoshop, Illustrator по приемлимым ценам предлагает учебный центр "Aveta". Наш центр имеет
Rīga
-
Частные уроки по Solidworks. Направление - Металлоконс трукции: Лестницы, Заборы, Ворота, Двери. Могу подготавлив ать для
Rīga
8
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Rīga
4 €/st.