Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Rīga
4 €/st.
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов. MS Windows, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), MS Project,
Rīga
15
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar d
Rīga
-
Основы программиро вания на Java для взрослых и школьников По окончании курса Вы будете уметь: - разбираться в Java тех
Rīga
-
Kursi Excel I, II, Iii. Programma Excel – elektronisk ās tabulas. Kam paredzēts kurss: šis kurss ir paredzēts lietotā
Rīga
84
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Rīga
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Rīga
4 €/st.
Multimediju dizains - Kursa sākums: 03.12.2017. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Rīga
140 €/mēn.
Programmēšan as - Kursa sākums: 03.12.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Rīga
106 €/mēn.
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Rīga
-
Курсы Java разработки. Первое занятие бесплатно. Обучение программиро ванию для разных возрастов. На занятиях очень м
Rīga
50 €/mēn.
Курсы Web разработки. Первое занятие бесплатно. Обучение программиро ванию для разных возрастов. На занятиях очень мн
Rīga
50 €/mēn.
Excel для специалисто в уровень 2 и 3. Курс предназначе н для менеджеров и офисных работников всех уровней, руководител ей,
Rīga
-
Datorsistēmu tehniķis. “Latvijas-V ācijas profesionāl ās izglītības centrs” piedāvā - uzsāc mācības Latvijā, turpini Vāc
Rīga
145 €/mēn.
Техник компьютерны х систем. "Латвийско - Германский центр профессиона льного образования " предлагает освоить профессии:
Rīga
145 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Rīga
4 €/st.
9.janvārī uzsākam Excel kursus - tabulas, formulas. Mēs komplektēja m grupas: Excel bez priekšzināš anām Kursa ilgum
Rīga
4.46 €/st.
Индивидуальн ые компьютерны е курсы - самая удобная форма обучения. Учебный центр Polyglot предлагает курсы, которые п
Rīga
19.36
Individuālā apmācība ir visoptimālā kā forma, ja Jums nav iespējas apmeklēt grupu nodarbības saspringtā darba grafika dēļ
Rīga
19.36
Palīdzēšu iemācīties programmēša nu studentiem un citiem interesenti em. Jebkurā programmēša nas valodā, piemēram, C, C++,
Rīga
7 €/st.
Pasniedzu privātstund as e - on Vue (filma Avatars, u. c. ) 3D ainavu un animāciju izstrādē. e - on Vue programma tiek pi
Rīga
10 €/st.
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Rīga
4 €/st.
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт lSMA приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Rīga
80 €/mēn.
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Rīga
20 €/st.
Palīdzēšu uzlabot Excel prasmes gan iesācējiem, gan Excel lietpratēji em. Konsultācij as maksā 20€/stundā. Pirmā konsultāc
Rīga
-
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Rīga
-
Учебное заведение SIA Kif „Biznesa Komplekss” c 26 летним опытом обучения предлагает Вам освоить программу, ОСНОВЫ КОМПЬ
Rīga
3.50 €/st.
Курсы 3d max на вашем компьютере.
Rīga
20 €/st.
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов. MS Windows, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), MS Project,
Rīga
15 €/st.
Adobe Photoshop / Illustrator , grafiskā dizaina privātstund as. Nodarbību saturs tiks pielāgots Jūsu vēlmēm - tam, ko Jūs
Rīga
12.50 €/st.
Adobe Illustrator Izglītojama is iemācīsies strādāt grafiskajā programmā Adobe Ilustrator. Mācēs izveidot telpiskas poga
Rīga
169