Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Rīga
4 €/st.
Multimediju dizains - Kursa sākums: 14.10.2017. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Rīga
140 €/mēn.
Programmēšan as - Kursa sākums: 14.10.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Rīga
106 €/mēn.
Datorsistēmu tehniķis. Uzsāc mācības Latvijā, turpini Vācijā un iegūsti starptautis ki atzītu izglītību. Pašas pieprasī
Rīga
145 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Rīga
4 €/st.
Аккредитован ный учебный центр "itlat" предлагает освоить следующие компьютерны е специальнос ти: Наши программы подойдут
Rīga
115 €/mēn.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt C++ programmēta jā specialitāt i. Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 1
Rīga
80 €/mēn.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt Java programmētā ja specialitāt i. Šī kursa ietvaros profesionāl ie programm
Rīga
115 €/mēn.
Web programmēša nas pamati. Ar ko sākt un kuru programmēša nas valodu izvēlēties? Kursa mērķis – iepazīstinā t ar bāzētām u
Rīga
80 €/mēn.
Специальност ь - техник по ремонту и обслуживани ю компьютеров - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр itLat. Эт
Rīga
115 €/mēn.
Java программиро вание предлагает освоить учебный центр Itlat. На этом курсе профессиона льные разработчик и ПО научат слуш
Rīga
115 €/mēn.
Основы Web программиро вания. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Rīga
115 €/mēn.
Специальност ь- компьютерны е сети (администри рование и безопасност ь ) - Можно освоить аккредитова нный учебный центр Itlat
Rīga
115 €/mēn.
Программиров ание на С++ предлагает освоить Аккредитова нный учебный центр Itlat. Занятия по вечерам ВТ и Чет. с 18 до21.
Rīga
115 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Rīga
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Rīga
4 €/st.
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar d
Rīga
-
Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator . Предлагаемы е курсы предназначе ны для тех, кто собирается работать в обла
Rīga
-
Excel 3. Данный уровень предназначе н для людей, которые имеют опыт работы в программе Microsoft Excel и используют в сво
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Rīga
4 €/st.
3ds Max частные уроки. С радостью поделюсь своими знаниями и умениями.
Rīga
15
Курсы по программе Excel I и II. Excel можно использоват ь практически в любой сфере деятельност и. Мощные средства для вы
Rīga
84
Individuālā apmācība ir visoptimālā kā forma, ja Jums nav iespējas apmeklēt grupu nodarbības saspringtā darba grafika dēļ
Rīga
19.36
Индивидуальн ые компьютерны е курсы - самая удобная форма обучения. Учебный центр Polyglot предлагает курсы, которые п
Rīga
19.36
Excel I, II. Programma Excel – elektronisk ās tabulas. Kam paredzēts kurss: šis kurss ir paredzēts lietotājiem , kuri vēla
Rīga
84
Apgūsti programmēša nu 6 nedēļu laikā. Nākamā grupa sāksies jau oktobrī, nenokavē. Profesionāl ās skolas Riga Coding S
Rīga
885
Informējam, ka šā gada 10. oktobrī plkst. 18.30 sākas “Web izstrāde – web programmēša nas kursi” (modulis HTML + CSS (pam
Rīga
169
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Rīga
-
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Rīga
-
Palīdzēšu apgūt MS Excel un MS Word zināšanas, laba lietotāja līmenī. Tā pat varu palīdzēt vidusskolni ekiem sagatavoti
Rīga
7.50 €/st.
Основы системного администрир ования Приглашаем на занятия как подростков, так и взрослых. По окончании курса Вы будет
Rīga
4 €/st.
Must Have taviem vecvecākiem . Komplektēja m grupas datorkursie m. Vienkāršā un saprotamā valodā iepazīstinā sim ar dato
Rīga
39.93
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Rīga
-
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Rīga
20 €/st.
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт lSMA приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Rīga
80 €/mēn.
Обслуживание и настройка ПК 1. Профилактак а составных и комплектующ их компьютрных устройств 2. логический подбор компл
Rīga
30 €/mēn.