Web programmēša nas pamati. Ar ko sākt un kuru programmēša nas valodu izvēlēties? Kursa mērķis – iepazīstinā t ar bāzētām u
Rīga
80 €/mēn.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt C++ programmēta jā specialitāt i. Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 1
Rīga
80 €/mēn.
Курсы Photoshop, Corel Draw, Flash. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar datoru
Rīga
-
Курсы web дизайна и web программиро вания. Объявляем набор в новую группу. Курс продолжител ьностью 5 мес. Занятия 2 раза
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Rīga
4 €/st.
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Rīga
-
Аккредитован ный учебный центр "itlat" предлагает освоить следующие компьютерны е специальнос ти: Наши программы подойдут
Rīga
115 €/mēn.
Специальност ь - техник по ремонту и обслуживани ю компьютеров - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр itLat. Эт
Rīga
115 €/mēn.
Java программиро вание предлагает освоить учебный центр Itlat. На этом курсе профессиона льные разработчик и ПО научат слуш
Rīga
115 €/mēn.
Специальност ь- компьютерны е сети (администри рование и безопасност ь ) - Можно освоить аккредитова нный учебный центр Itlat
Rīga
115 €/mēn.
Основы Web программиро вания. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Rīga
115 €/mēn.
Программиров ание на С++ предлагает освоить Аккредитова нный учебный центр Itlat. Занятия по вечерам ВТ и Чет. с 18 до21.
Rīga
115 €/mēn.
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Rīga
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Rīga
4 €/st.
Profesionāli datorkursi Pārdaugavā Kuģu ielā 11-413/4.st Pamata Vidējais Augstākais līmenis Mācības piedāvajam
Rīga
360 €/mēn.
6.februārī uzsākam Excel kursus - tabulas, formulas. Mēs komplektēja m grupas: Excel bez priekšzināš anām Kursa ilgu
Rīga
4.46 €/st.
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт Isma приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Rīga
80 €/mēn.
Programmēšan as - Kursa sākums: 28.02.2018. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Rīga
106 €/mēn.
Multimediju dizains - Kursa sākums: 28.02.2018. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Rīga
140 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Rīga
4 €/st.
Kursi: Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator – pieprasītāk ās un augsti apmaksātas profesijas. Pateicoties mūsdienīgām
Rīga
80
Kursi Excel I, II, Iii. Programma Excel – elektronisk ās tabulas. Kam paredzēts kurss: šis kurss ir paredzēts lietotā
Rīga
71
Palīdzēšu uzlabot Excel prasmes gan iesācējiem, gan Excel lietpratēji em. Konsultācij as maksā 20€/stundā. Pirmā konsultāc
Rīga
20 €/st.
Компьютерные курсы для всех возрастов и разных уровней знаний. Подари своим близким курс обучения. I ступень - курс д
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Rīga
4 €/st.
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов. MS Windows, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), MS Project,
Rīga
15
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Rīga
-
Alises Rozes Dizaina studija piedāvā Adobe Photoshop apmācības kursus iesācējiem pasniedzēja Andra Krastiņa vadībā. Ku
Rīga
98 €/mēn.
Курсы Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator . Предлагаемы е курсы предназначе ны для тех, кто собирается работать
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Rīga
-
Научим пенсионеров (и не только) работать на компьютере и в интернете, общаться в социальных сетях. Темы занятий- Обучен
Rīga
35
Autocad individuāla apmācība, iesācējiiem un zināšanu papildināša na zinošiem lietotājiem . Ja vēlaties ātri un labi apg
Rīga
-
Datorsistēmu tehniķis. “Latvijas-V ācijas profesionāl ās izglītības centrs” piedāvā - uzsāc mācības Latvijā, turpini Vāc
Rīga
145 €/mēn.
SIA "autolaime" Piedāvā Profesionāl i Datorkursi Pamata Vidējais Augstākais līmenis Mācības piedāvajam Rīta, D
Rīga
6 €/st.
Mācību kursi. Adobe Photoshop. Предлагаемы е курсы предназначе ны для тех, кто собирается работать в области графическог о
Rīga
-
3D printēšanas un 3D modelēšanas apmācības individuāla is kurss jauniešiem un pieaugušaji em. Kursa programmā ietverta tel
Rīga
15 €/st.
Научим пенсионеров работать на компьютере и в интернете, общаться в социальных сетях. Начало занятий 29 января. Темы зан
Rīga
35