Аккредитован ный учебный центр "itlat" предлагает освоить следующие компьютерны е специальнос ти: Наши программы подойдут
Rīga
115 €/mēn.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt C++ programmēta jā specialitāt i. Nodarbības notiek piektdienās no plkst. 1
Rīga
80 €/mēn.
Akreditēts mācību centrs “Itlat” piedāvā apgūt Java programmētā ja specialitāt i. Šī kursa ietvaros profesionāl ie programm
Rīga
115 €/mēn.
Java программиро вание предлагает освоить учебный центр Itlat. На этом курсе профессиона льные разработчик и ПО научат слуш
Rīga
115 €/mēn.
Специальност ь- компьютерны е сети (администри рование и безопасност ь ) - Можно освоить аккредитова нный учебный центр Itlat
Rīga
115 €/mēn.
Web programmēša nas pamati. Ar ko sākt un kuru programmēša nas valodu izvēlēties? Kursa mērķis – iepazīstinā t ar bāzētām u
Rīga
80 €/mēn.
Специальност ь - техник по ремонту и обслуживани ю компьютеров - предлагает освоить аккредитова нный учебный центр itLat. Эт
Rīga
115 €/mēn.
Основы Web программиро вания. С чего начать, какой язык программиро вания выбрать? Цель курса - познакомитс я с принципами
Rīga
115 €/mēn.
Программиров ание на С++ предлагает освоить Аккредитова нный учебный центр Itlat. Занятия по вечерам ВТ и Чет. с 18 до21.
Rīga
115 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Занятия проходят в
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет опы
Rīga
4 €/st.
Pieredzējis IT pasniedzējs (stāžs vairāk par 20 gadiem), profesionāl ais maģistrs, apmāca iesācējus un lietotājus darbā a
Rīga
-
Programmēšan as - Kursa sākums: 14.10.2017. Apgūsti programmēša nas kursus 15 mēnešu laikā un strādā vienā no mūsdienu
Rīga
106 €/mēn.
Multimediju dizains - Kursa sākums: 14.10.2017. Apgūsti "Multimedij u dizainu" tālmācībā un saņem profesionāl ās kvalifik
Rīga
140 €/mēn.
Meklēju privātskolo tāju jau izveidotas mājaslapas attīstībai un pilnveidei (wordpresss ). Esmu ar priekšzināš anām.
Rīga
-
Льготные цены на компьютерны е курсы для начинающих и опытных пользовател ей предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows,
Rīga
4 €/st.
Must Have taviem vecvecākiem . Komplektēja m grupas datorkursie m. Vienkāršā un saprotamā valodā iepazīstinā sim ar dato
Rīga
39.93
Курсы AutoCAD, ArchiCAD по субботам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-летний опыт успешной работы.
Rīga
-
Учебный центр "Art Deco" предлагает курсы: Дизайн интерьера (Interjera dizains). Интенсивный курс включает все необходим
Rīga
-
Курсы Photoshop, Corel Draw, Flash. Объявляем набор в новую группу. Prasības mācekļiem - pamatiemaņa s darbā ar datoru
Rīga
-
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 2
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов предлагает учебный центр Aveta: MS Windows, MS Office (Word, Excel, P
Rīga
4 €/st.
MS Office (Word, Excel, Power Point, Access) Individuāla s nodarbības latviešu un krievu valodās iesācējiem un lietotāj
Rīga
-
Autocad individuāla apmācība, iesācējiiem un zināšanu papildināša na zinošiem lietotājiem . Ja vēlaties ātri un labi apg
Rīga
-
Excel programma - tabulas, formulas. Mēs komplektēja m grupas: Excel bez priekšzināš anām Kursa ilgums - 16 akadēmis
Rīga
4.46 €/st.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, Illustrator по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20-
Rīga
-
Компьютерные курсы для начинающих и профессиона лов по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA": MS Windows, MS Of
Rīga
4 €/st.
Sketch Up kursi-3D projektēšan a. Apmācībā tiek projektēti reāli objekti-dār za mājas, mēbeles, virtuves iekārtojums , vann
Rīga
20 €/st.
Компьютерные курсы по различным направления м. IТ Академия и институт lSMA приглашают Вас на вечерние профессиона льные
Rīga
80 €/mēn.
Курсы по программе Excel I и II. Excel можно использоват ь практически в любой сфере деятельност и. Мощные средства для вы
Rīga
84
Datorsistēmu tehniķis. Uzsāc mācības Latvijā, turpini Vācijā un iegūsti starptautis ki atzītu izglītību. Pašas pieprasī
Rīga
145 €/mēn.
Курсы AutoCAD, CorelDraw, Photoshop по льготным ценам предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18-летний опыт
Rīga
-
Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator . Предлагаемы е курсы предназначе ны для тех, кто собирается работать в обла
Rīga
-
Excel 3. Данный уровень предназначе н для людей, которые имеют опыт работы в программе Microsoft Excel и используют в сво
Rīga
-
3ds Max частные уроки. С радостью поделюсь своими знаниями и умениями.
Rīga
15
Individuālā apmācība ir visoptimālā kā forma, ja Jums nav iespējas apmeklēt grupu nodarbības saspringtā darba grafika dēļ
Rīga
19.36
Индивидуальн ые компьютерны е курсы - самая удобная форма обучения. Учебный центр Polyglot предлагает курсы, которые п
Rīga
19.36
Excel I, II. Programma Excel – elektronisk ās tabulas. Kam paredzēts kurss: šis kurss ir paredzēts lietotājiem , kuri vēla
Rīga
84
Apgūsti programmēša nu 6 nedēļu laikā. Nākamā grupa sāksies jau oktobrī, nenokavē. Profesionāl ās skolas Riga Coding S
Rīga
885
Informējam, ka šā gada 10. oktobrī plkst. 18.30 sākas “Web izstrāde – web programmēša nas kursi” (modulis HTML + CSS (pam
Rīga
169