Palīdzēšu izpildīt uzdevumus angļu valodā - tulkojumi, esejas, gramatika, stils, utt. Par sevi: LU bakalaura grāds angļu
Liepāja un raj.
1
Angļu val.
Privātstunda s augstakā matemātikā un fizikā studentiem ( matricas, determinant i, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija,
Rīga
-
Matem, Fizika
Опытный капитан с 40 летним опытом работы на танкерах и химовозах, имеющий практически й опыт в подготовке моряков по пов
Rīga
10 €/st.
Морские програм
Частные уроки: физика, математика (Rīgas Tehniskā universitāt e, Jūras akadēmija, Latvijas Universitāt e, Stockholm School
Rīga
-
Физика, математ
Математика, теория вер-ти, статистика и т. д. - все виды помощи: уроки, решения онлайн(любы е способы передачи данных), к
Rīga
-
Математика
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности студентам. Помогаю как дневникам, там и ученикам дистанционн
Rīga
0.30
Матем tsi rtu
Risinu uzdevumus matemātikā (augstākā matemātika: atvasinājum i, integrāļi, dif. vienādojumi , lineārā algebra, analītiskā
Rīga
-
Matemātika
Palīdzēšu studentiem ekonometrij as priekšmetā. Paskaidrošu teoriju un sagatavošu eksāmenam, kā arī palīdzēšu uztaisīt la
Rīga
10 €/st.
Ekonometrija
Химия для студентов. Неорганичес кая, аналитическ ая и органическа я. Подготовка к лабораторны м работам, контрольным работа
Rīga
8 €/st.
Химия
Химия для студентов. Неорганичес кая, аналитическ ая и органическа я. Подготовка к лабораторны м и контрольным работам и экз
Rīga
8 €/st.
Химия
Профессионал ьный математик, доктор наук, педагог с большим стажем предлагает консультаци онные услуги по школьной и высше
Rīga
10 €/st.
Математика
Срочно ищем репетитора по латышскому языку для студентки первого курса.
Rīga
-
Латышский язык
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Rīga
5 €/st.
Электротехника
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Rīga
5
Тех. мех.
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Rīga
5 €/st.
Черчение
Доцент кафедры иностранных языков научит вас английскому языку – обучение по новым технологиям . Преподавате ль англий
Rīga
6
Английский язык
Piedāvāju repetitora pakalpojumu s Medicīnas studentiem sekojošos priekšmetos : Anatomija; Histoloģija ; Šūņu bioloģi
Rīga
5 €/st.
Medicine
Оказываю помощь в написании работ и сдаче (диплом, курсовая, реферат, презентация и речь к ней, и т. п. ): 1) по програ
Rīga
10
Ekon-Grāmatv
Опытный преподавате ль математики (магистр) предлагает занятия, консультаци и, выполнение контрольных работ для студентов
Rīga
10 €/st.
Математика
Частные уроки по экономическ им дисциплинам : экономическ ая теория, макроэконом ика, микроэконом ика, экономика отраслевых р
Rīga
8 €/st.
Экономика
20 сентября с 18.00 до 21.00 ( и ежемесячно) состоится тренинг: "Мастер Общения и Харизматичн ый Оратор. Успешное выступл
Rīga
28
Мастер Общения
Risinu uzdevumus matemātikā (augstākā matemātika: atvasinājum i, integrāļi, dif. vienādojumi , lineārā algebra, analītiskā
Rīga
-
Matemātika
Matemātika un fizika: labprāt palīdzēšu studentiem saprast to, kas šķiet ļoooti sarežģīts, izpildīt uzdevumus, sagatavot
Rīga
-
Matem. , fizika
Ķīmijas privātstund as un uzdevumu risināšana (vispārīgā, organiskā, neorganiskā , bioķīmija) skolēniem un studentiem, māj
Rīga
0.01
Ķīmija
Преподаю английский язык, готовлю к Toefl, Ielts. Магистр-фил олог, опыт работы учителем в школе 22 года, опыт преподав
Rīga
12 €/st.
Английский язык
Risinu uzdevumus online eksāmenu laikā matemātikā, varbūtību teorijā. Kvalitatīva un detalizēti izskaidrota kontrold
Rīga
0.30
Matematika