Uzdevumu risināšana (vispārīgā, organiskā, neorganiskā , bioķīmija) skolēniem un studentiem, mājas darbu, kolokviju, kont
Rīga
0.01
Ķīmija
Опытный капитан с 40 летним опытом работы на танкерах и химовозах, имеющий практически й опыт в подготовке моряков по пов
Rīga
10 €/st.
Морские програм
Risinu uzdevumus matemātikā (augstākā matemātika: atvasinājum i, integrāļi, dif. vienādojumi , lineārā algebra, analītiskā
Rīga
-
Matemātika
Помогаю с рещением заданий. Пишите на эмайл
Rīga
-
Математика
Частные уроки по экономическ им дисциплинам : экономическ ая теория, макроэконом ика, микроэконом ика, экономика отраслевых р
Rīga
8 €/st.
Экономика
Английский язык в центре Риги. Репетиторск ий центр предлагает индивидуаль ные занятия с опытными преподавате лями. Индив
Rīga
10 €/st.
Английский язык
Palīdzība ar uzdevumiem online režīmā (whatsapp, viber, epasts). Plašs priekšmetu saraksts. Помощь в решении задач в р
Rīga
35
Tehniskie
Praktisko iemaņu apguve darbā ar datoru sākuma līmenī, MS Office pakešu programmas, programmēša na: C/C++, C#, Pascal, VB
Rīga
15 €/st.
Informātika
Iemācīšu Jums būvmehāniku īsā laikā. Varu iemācīt gan no pašiem pamatiem, gan arī palīdzēt atrisināt neskaidros jautājum
Rīga
15 €/st.
Būvmehānika
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Rīga
5 €/st.
Электротехника
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Rīga
5
Тех. мех.
Репетиторств о в Пурвциемсе. Буртниеку 37. Дипломирова нные, работающие преподавате ли при Рижской Технической средней шко
Rīga
5 €/st.
Черчение
Privātstunda s augstakā matemātikā un fizikā studentiem ( matricas, determinant i, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija,
Rīga
-
Matem, Fizika
3 - 4 февраля "Ораторcкое мастерство для подростков - Сдать устную часть экзамена. ". 3 - 4 февраля 10:00 - 14:30
Rīga
80
Искусство речи
Решение задач и экзаменов по математике, теории вероятности студентам. Помогаю как дневникам, там и ученикам дистанционн
Rīga
0.30
Матем tsi rtu
Risinu uzdevumus matemātikā (augstākā matemātika: atvasinājum i, integrāļi, dif. vienādojumi , lineārā algebra, analītiskā
Rīga
-
Matemātika
Оказываю помощь в написании работ и сдаче (диплом, курсовая, реферат, презентация и речь к ней, и т. п. ): 1) по програ
Rīga
10
Ekon-Grāmatv
Преподаю французский язык – будет интересно. Добрый день. Меня зовут Мария, мне 55 лет и я репетитор французског о яз
Rīga
6 €/st.
Французский
Занятия по физике, математике, в основном, со студентами Рту и Морской Академии (многолетня я практика). Занятия проводят
Rīga
10
Математ. Физика
Matemātika un fizika: labprāt palīdzēšu studentiem saprast to, kas šķiet ļoooti sarežģīts, izpildīt uzdevumus, sagatavot
Rīga
-
Matem. , fizika
Опытный преподавате ль математики (магистр) предлагает занятия, консультаци и, выполнение контрольных работ для студентов
Rīga
10 €/st.
Математика
Учитель латышского языка и литературы по специальнос ти "Филология" . Даю частные уроки латышского языка. Подтягиваю уче
Rīga
7 €/st.
Латышский язык
Профессионал ьный математик, доктор наук, педагог с большим стажем предлагает консультаци онные услуги по школьной и высше
Rīga
10 €/st.
Математика
Частные уроки: физика, математика (Rīgas Tehniskā universitāt e, Jūras akadēmija, Latvijas Universitāt e, Stockholm School
Rīga
-
Физика, математ