Bērnu aprūpe - Kursa sākums: 25.02.2018. Jaunie speciālisti – profesionāl as aukles un aukļi – var sniegt bērnu pieskatī
Rīga
75 €/mēn.
Курсы: Няня - специалист по уходу за детьми. (Программа обучения разработана для сертификаци и нянечек). C 01.0616 Рижска
Rīga
86
Bērnu aprūpes pamati - Kursa sākums: 17.02.2018. Aicinām apgūt 40 stundu Profesionāl ās pilnveides izglītības programmu
Rīga
80
Intensīvais Auklīšu kurss no 03.02. / 4x (dāvanā paplašināta is praktiskais kurss pirmā palīdzība bērniem) Sestdienās, s
Rīga
85
Лицензирован ные курсы сиделок, специалисто в по уходу на дому. Проводим обучение по этой программе с 2012 года. Програ
Rīga
95
Bērnu tiesības un to aizsardzība - A līmeņa 8st. programma 20.01.2018. Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tie
Rīga
20
Superintensī vā grupa no 22.01.18 - akreditētus auklīšu kursus programmā "bērnu aprūpes pamati". "no 1. Jūnija rīgas
Rīga
95
Основы ухода за детьми Интенсивная группа 22.01.2018. Аккредитова нное учебное заведение предлагает аккредитова нную профе
Rīga
95
22.01.-25.01 .18 аккредитова нная программа для получения финансирова ния. Аккредитова нное учебное заведение предлагает акк
Rīga
90
Akreditēta auklīšu programma līdzfinansē juma saņemšanai 22.01.-25.0 1.18. Programma "Bērnu aprūpes pamati" - Licence P
Rīga
90
Мы создаём время для людей и делаем их счастливыми . Время – бесценно, его нельзя купить, но благодаря услугам нашей комп
Rīga
42.35 €/mēn.
Курсы: Сиделка, специалист по уходу на дому. Цель курса: подготовка квалифициро ванного домашнего персонала для людей пре
Rīga
86
Дорогие женщины. Предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специальнос тям : няня-воспит атель + домраб
Rīga
-