Bērnu aprūpe - Kursa sākums: 14.10.2017. Jaunie speciālisti – profesionāl as aukles un aukļi – var sniegt bērnu pieskatī
Rīga
75 €/mēn.
Bērnu aprūpes pamati - Kursa sākums:07.1 0.2017. Aicinām apgūt 40 stundu Profesionāl ās pilnveides izglītības programmu "
Rīga
80
Intensīvais Auklīšu kurss no 07.10. / 4x (dāvanā paplašināta is praktiskais kurss pirmā palīdzība bērniem) Sestdienās, s
Rīga
-
Superintensī vā grupa no 02.10.17 - akreditētus auklīšu kursus programmā "bērnu aprūpes pamati". "no 1. Jūnija rīgas
Rīga
90
Основы ухода за детьми Суперинтенс ивная группа 02.10.2017. Аккредитова нное учебное заведение предлагает аккредитова нную
Rīga
90
Курсы: Сиделка, специалист по уходу на дому. Цель курса: подготовка квалифициро ванного домашнего персонала для людей пре
Rīga
86
Лицензирован ные курсы сиделок, специалисто в по уходу на дому. Проводим обучение по этой программе с 2012 года. Програ
Rīga
95
Дорогие женщины. За 5 дней, по Вашим многочислен ным просьбам, предлагаем окончить лицензрован ные курсы нянь и домработни
Rīga
-
Субботние курсы в Мэри Поппинс. Дорогие женщины, предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специально
Rīga
-
Programma vecvecākiem un auklēm. Tavā ģimenē aug bērns vecumā no 1, 5 gada līdz skolas vecumam un viņš stāv rindā pa
Rīga
-
Профессионал ьные курсы: Домработниц а. Горничная. Экономка. Сиделка Домработниц а/горнична я Сиделка. Специалист по ух
Rīga
42.35 €/mēn.
Курсы: Няня - специалист по уходу за детьми. (Программа обучения разработана для сертификаци и нянечек). C 01. 06. 16 Риж
Rīga
78
Дорогие женщины. Предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специальнос тям : няня-воспит атель + домраб
Rīga
-