Bērnu aprūpe - Kursa sākums: 14.01.2018. Jaunie speciālisti – profesionāl as aukles un aukļi – var sniegt bērnu pieskatī
Rīga
75 €/mēn.
Основы ухода за детьми Субботняя группа 27.11.2017. Аккредитова нное учебное заведение предлагает аккредитова нную професс
Rīga
90
Superintensī vā grupa no 27.11.17 - akreditētus auklīšu kursus programmā "bērnu aprūpes pamati". "no 1. Jūnija rīgas
Rīga
90
Piedāvājam intensīvos profesionāl ās pilnveides kursus „Bērnu uzraudzības pakalpojumi ” (40 mācību stundas). Komplektēja m
Rīga
100
Лицензирован ные курсы сиделок, специалисто в по уходу на дому. Проводим обучение по этой программе с 2012 года. Програ
Rīga
95
Intensīvais Auklīšu kurss no 25.11. / 4x (dāvanā paplašināta is praktiskais kurss pirmā palīdzība bērniem) Sestdienās, s
Rīga
-
Bērnu tiesības un to aizsardzība - A līmeņa 8st. programma 02.12.2017. Ir obligāta prasība apgūt apmācību par bērnu tie
Rīga
20
Курсы:няня, начало занятий 8 ноября (утренняя), 12 ноября(груп па выходного дня). Занятия проходят в самом центре Риги.
Rīga
-
Курсы: Няня - специалист по уходу за детьми. (Программа обучения разработана для сертификаци и нянечек). C 01.0616 Рижска
Rīga
86
Курсы: Сиделка, специалист по уходу на дому. Цель курса: подготовка квалифициро ванного домашнего персонала для людей пре
Rīga
86
Дорогие женщины. Предлагаем Вам пройти лицензирова нное обучение сразу по двум специальнос тям : няня-воспит атель + домраб
Rīga
-