Iestāšanās Lielbritāni jas universitāt ēs. Konsultācij as, pieteikumu aizpildīšan a mācību uzsākšanai un studiju kredīta saņ
Rīga
500
Техническое образование в одном из лучших университет ов Германии. Tu-Claustha l - это один из ведущих немецких технич
Rīga
300
Ja Jums ir itāļu valodas pamatzināša nas un Jūs gribētu iejusties Itālijas atmosfērā, tad mūsu itāļu valodas centrs Jums
Rīga
-
Вы хотели бы учиться в университет е немецкоязыч ных стран, наш двадцатилет ний опыт работы в этой сфере в Вашем распоряжен
Rīga
20 €/st.
Помощь с поступление м в немецкие вузы. Высшее образование в Германии. Помогаем поступить на Языковые курсы, Бакалавр
Rīga
300
Информация, консультаци и и помощь выпускникам средних школ по поступлению в Псковский государстве нный университет в 2018
Rīga
-
Консультируе м по вопросам обучения в немецкиx Вузах, также помогаем с зачислением на курсы немецкого языка в Германии, н
Rīga
0.10
Izdevīgs piedāvājums . Mācies Lielbritāni jas skolā angļu valodā: iegūsti jaunus draugus, apgūsti priekšmetus , ko mācās Li
Rīga
2,540 €/mēn.