Курсы по бухгалтерии в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет оп
Rīga
68 €/mēn.
Grāmatvedība s pamati. Akcija. Pieraksties uz kursiem un saņem atlaidi. Teorija + 1C programma. Šis kurss dod iespēju a
Rīga
78 €/mēn.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
"Buhserviss" с 22 января Курс подготовки Главных бухгалтеров предприятий Вы работаете в бухгалтерии предприятия , но п
Rīga
106 €/mēn.
"Buhserviss" с 25 января курс балансоспос обного бухгалтера с "нуля". "Практическ ий курс балансоспос обных бухгалтеров "
Rīga
106 €/mēn.
Практикующий бухгалтер предлагает помощь в изучении бухгалтерск ого учета, решении экономическ их задач и оказывает консул
Rīga
9 €/st.
Grāmatvedība s pamati. Akcija. Pieraksties uz kursiem un saņem atlaidi. Teorija + 1C programma. Šis kurss dod iespēju
Rīga
-
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Занятия в центре города в
Rīga
68 €/mēn.
Grāmatvežu kompetences novērtēšana , atbilstoši grāmatveža profesijas standarta ceturtā līmeņa kvalifikāci jai. Profesionā
Rīga
190
"Buhserviss" с 17 января курс повышения квалификаци и для главных бухгалтеров . Вы – практикующи й главный бухгалтер. Пос
Rīga
66 €/dienā
"Buhserviss" no 25. janvāra grāmatvedīb as kursi iesācējiem. Rīta grupa: Mācību ilgums - 2 mēneši, tuvākā grupa -
Rīga
106 €/mēn.
Индивидуальн ое и корпоративн ое обучение по программам Международн ые стандарты финансовой отчетности (МСФО/IFRS) , Финансо
Rīga
20
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
“Составление годового отчёта предприятия за 2017 год. Общий обзор изменений в учёте некоторых расходов с 1 января 2018 г
Daugavpils un raj.
60
Grāmatvedība s kursi iesācējiem - 20. janvārī Jebkurai biznesa sfērai ir nepieciešam a grāmatvedīb a, tikai ciešā sadarb
Rīga
-
’Praktisks seminārs Iin un Vsaoi aprēķināšan ā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdz ībām un pašnodar
Rīga
64
Высший уровень: Международн ый Iso сертификат компетентно сти для бухгалтеров с опытом работы, желающих подтвердить 4-ый у
Rīga
177 €/mēn.
Практикующий бухгалтер предлагает помощь в изучении бухгалтерск ого учета, решении экономическ их задач и оказывает консул
Rīga
9 €/st.
’2017. gada Uin deklarācija s aizpildīšan a un Uin likuma aktualitāte s. Vispārējais apskats par grozījumiem UIN likumā no
Rīga
64
"Практически й семинар: расчёт подоходного налога с населения (Iin) и обязательно го взноса государстве нного социального с
Rīga
69
Бухгалтер с большим стажем предлагает помощь в изучении бухгалтерск ого учета, решении экономическ их задач и оказывает ко
Rīga
10 €/st.
1. līmenis: "Bilance un nodokļi". Profesionāl ās pilnveides programma 160 stundas. Kam programma paredzēta: Tie
Rīga
92 €/mēn.
Vidējais līmenis - "Uzņēmumu grāmatvedīb a". Profesionāl ā pilnveides vidējā līmeņa programma. 170 stundas. Apmācī
Rīga
99 €/mēn.
Augstākais līmenis: Grāmatvežu Iso starptautis kais kompetences sertifikāts apliecina sertifikāta īpašnieka profesionāl o
Rīga
177 €/mēn.