MeklētKārtošana:
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
Kурс Балансоспос обных бухгалтеров с "нуля" с 24 сентября 2019 года -130 ак. часов проводит "Buhserviss " учебный центр А
Rīga
116 €/mēn.
Курс подготовки Главных Бухгалтеров с 25 сентября 2019 года-64 ак. часа проводит "Buhserviss " учебный центр. Вы рабо
Rīga
231 €/mēn.
"Buhserviss" no 24 septembra Grāmatvedīb as kursi iesācējiem- 130 ak. stundas. Mēs nodrošināsi m Jūs ar izdales materiā
Rīga
116 €/mēn.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Занятия в центре города в
Rīga
68 €/mēn.
Индивидуальн ые занятия. Приглашаем руководител ей предприятий . Для руководител ей отделов и служб, для самозанятых лиц и и
Cits
290
“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācij as un terorisma un proliferāci jas finansēšana s novēršanas likuma prasību izpilde
Rīga
72
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
“Elektronisk ais dokuments, elektronisk o dokumentu pārvaldība un arhivēšana” 18. oktobrī Liepājā, no plkst. 11:00 līdz
Rīga
84
Pasniedz sev vai draugam Ziemassvētk u dāvanu- jauni kursi no 17. oktobra līdz 17. decembrim-g rāmatvedīb as pamatkurss no
Rīga
200
Grāmatvedība s Kursi bez priekšzināš anām "Uzņēmuma finanšu grāmatvedīb as pamati" ar finanšu grāmatvedīb as speciālisti Mar
Rīga
157 €/mēn.
“Debitoru parādi grāmatvedīb ā un nodokļu piemērošana . Vid tiesības piedzīt nodokļu parādu no darījuma partnera. ” 9.
Rīga
90
Практикующий бухгалтер предлагает помощь в изучении бухгалтерск ого учета, решении экономическ их задач и оказывает консул
Rīga
-
Индивидуальн ое и корпоративн ое обучение по курсу "Подготовка финансовой отчетности в соответстви и с требованиям и Междуна
Rīga
20 €/st.