Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
“Svarīgākais Pvn aprēķināšan ā, ņemot vērā 2018. gada jauninājumu s. Jaunumi judikatūrā strīdos ar Vid par PVN piemērošanu
Valmiera un raj.
83
"Buhserviss" no 19 aprīla Grāmatvedīb as kursi iesācējiem- 130 ak. stundas. Mēs nodrošināsi m Jūs ar izdales materiālu
Rīga
106 €/mēn.
"Buhserviss" 28 марта семинар "Закон о Pvn" с 2018 года Дата семинара: 28 марта 2018 года с 13.00 до 17.00. Место п
Rīga
71
„Buhserviss” 26 марта 2018 года Семинар Годовой отчет и декларация Пнп за 2017 год Дата семинара: 26 марта 2018 года
Rīga
71
Курсы. Основы бухгалтерск ого учёта: теория в сочетании с практикой. Планируемая дата: 14.03.18 - вечерняя группа, 15.03.
Rīga
83 €/mēn.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
"Buhserviss" с 19 апреля курс балансоспос обного Бухгалтера -130 ак. часов. "Практическ ий курс балансоспос обных бухгалт
Rīga
106 €/mēn.
"Buhserviss" с 23 апреля Курс подготовки Главных Бухгалтеров фирм-64 ак. часа Вы работаете в бухгалтерии предприятия ,
Rīga
106 €/mēn.
Курсы по бухгалтерии в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет оп
Rīga
68 €/mēn.
Индивидуальн ое и корпоративн ое обучение по программам Международн ые стандарты финансовой отчетности (МСФО/IFRS) , Финансо
Rīga
20
Бухгалтер с большим стажем предлагает помощь в изучении бухгалтерск ого учета, решении экономическ их задач и оказывает ко
Rīga
15 €/st.
’Vieglā autotranspo rta izmantošana s uzņēmumā aplikšana ar nodokļiem 2018.Gadā. ’’ 18. aprīlī Rīgā, no plkst. 11:00 līdz
Rīga
77
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Занятия в центре города в
Rīga
68 €/mēn.
’Praktisks seminārs Iin un Vsaoi aprēķināšan ā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdz ībām un pašnodar
Rīga
77
Практикующий бухгалтер предлагает помощь в изучении бухгалтерск ого учета, решении экономическ их задач и оказывает консул
Rīga
9 €/st.
"Saimniecisk ās darbības veicējiem – pašnodarbin ātiem un individuāli em komersantie m – izmaiņas nodokļos no 01.01.2018, pa
Rīga
48.40

Noteikumi |
Saikne ar redaktoru |
Www versija
Sludinājumi © ss sia 2000