Индивидуальн о или в небольшой группе. Практически е занятия для начинающих бухгалтеров или с небольшим опытом, а такж
Rīga
-
"Buhserviss" mācību centrs grāmatvedīb as kursi iesācējiem no 01. decembra Rīta grupa: Mācību ilgums - 2 mēneši, t
Rīga
97 €/mēn.
"Buhserviss" курс "практическ ая бухгалтерия с "нуля" с 01 декабря 2017 года проводит "Buhserviss " учебный центр. "Прак
Rīga
97 €/mēn.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
Основы бухгалтерск ого учёта. Скидка 15%. Предложение действует с 15.11.2017 - 22.11.2017. Предложение действитель но для
Rīga
78 €/mēn.
Бухгалтерски е курсы в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 20 лет опы
Rīga
68 €/mēn.
"Buhserviss" с 29 ноября курс повышения квалификаци и для главных бухгалтеров . Вы – практикующи й главный бухгалтер. Пос
Rīga
60 €/dienā
„Buhserviss” 11 декабря 2017 года Семинар „Налоговая реформа 2018 года. В семинаре рассматрива ются основные изменени
Rīga
71
Курсы по бухгалтерии в утреннее, вечернее, субботнее время предлагает учебный центр "AVETA". Наш центр имеет 18 лет оп
Rīga
68 €/mēn.
Grāmatvedība s kursi iesācējiem - 11. decembrī Jebkurai biznesa sfērai ir nepieciešam a grāmatvedīb a, tikai ciešā sadar
Rīga
-
’2017.Gada pārskata un citu finanšu pārskatu sagatavošan as Aktualitāte s’’ 5. decembrī Liepājā, no plkst. 11:00 līdz 1
Rīga
69
’Gatavojamie s Ziemassvētk u un Jauna gada svinēšanas pasākumiem: reprezentāc ijas un ar saimniecisk o darbību nesaistīto iz
Rīga
60
Grāmatvedība s kursi no 14.novembra vakaros no plkst. 18:00-20:30 . Nodarbības notiek divas reizes nedēļā otrdienās un ce
Rīga
98 €/mēn.
Бухгалтер с больштм стажем предлагает помощь в изучении бухгалтерск ого учета, решении экономическ их задач и оказывает ко
Rīga
10 €/st.
’Praktisks seminārs Iin un Vsaoi aprēķināšan ā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdz ībām un pašnodar
Rīga
62
Практикующий бухгалтер предлагает помощь в изучении бухгалтерск ого учета, решении экономическ их задач и оказывает консул
Rīga
9 €/st.
Individuāli vai nelielā grupā. Praktiskas nodarbības grāmatvežie m iesācējiem vai ar nelielu praktisko pieredzi zināsanu
Rīga
-
Grāmatvedība s pamati. Akcija. Pieraksties uz kursiem un saņem atlaidi. Apmaksa veikta pirms apmācību sākuma ne vēlāk, kā
Rīga
-
"Практически й семинар: расчёт подоходного налога с населения (Iin) и обязательно го взноса государстве нного социального с
Rīga
69