MeklētKārtošana:
Aicinām pievienotie s no prettiesisk ām darbībām cietušu bērnu un pieaugušu personu rehabilitāc ijas komandai psihologu.
Balvi un raj., Rugāju pag.
Nodibinājums Lrac Rasas...
Darbadienas
9.00.-17.00.