Tulkošanas birojs Polyglot aicina ilglaicīgai sadarbībai mutiskus un rakstiskus tulkus un tulkotājus latviešu/kr ievu/vāc
Rīga, centrs
Polyglot tulkojumu biro...
Jaukti
09:00 - 18:00
Saistībā ar darbības paplašināša nu, tulkošanas birojs savai komandai aicina pievienotie s profesionāl us tulkus un tulkotā
Cits
Interactive Technologie...
Pēc izvēles
Brīvs
Требуется переводчик в центр китайской медицины со знанием китайского языка.
Rīga, centrs
SIA Hello Bello Asia
Darbadienas
10-18
Tulkošanas birojs SIA RT Tulkojumi steidzami meklē ilglaicīgai sadarbībai tulkus latviešu-ig auņu-latvi ešu valodu kombin
Rīga, centrs
Rt tulkojumi SIA
Pēc izvēles
Jaukti
Aicinām latviešu- angļu tulkotājus/ tulkus darbā starptautis kajā tulkošanas birojā “Littera’’. Sakarā ar darba apjoma pie
Rīga, centrs
Littera
Pēc izvēles
10:00-18:00
Ārštata tulkotāji tiek aicināti darbā Littera tulkošanas birojā. Sakarā ar darba apjoma pieaugumu meklējam papildus tulk
Rīga, centrs
Littera
Jaukti
10
Экспортной компании, занимающейс я производств ом сборных домов, требуется менеджер со знанием ИТАЛЬЯНСКОГ О языка по работ
Rīga, Pārdaugava
Prefab Home
Darbadienas
9-17
Tulks/admini strators tulkošanas birojā, darba dienās no 9:00-18:00. Aicinām pieteikties pēdējā kursa studentus un pers
Rīga, centrs
SIA Agalmo
Darbadienas
9:00-18:00