Viens no vadošajiem kūdras vairumtirdz niecības uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā standartizē tus, kā arī konkrēti
Rīga, Cits
Vairumtirdzniecības uzņ...
Darbadienas
9:00 - 17:00
Agronoms(e) – tirdzniecīb as pārstāvis(e ) SIA “Latagrokon cerns” – uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimnie cības uzņēmum
Dobele un raj., Dobele
SIA Latagrokoncerns
Darbadienas
8-17