MeklētDarījuma veids:
Kārtošana:
Zviedrijas mežu fondi. Vienmēr labākās cenas. Pērkam visu veidu mežus, var ar zemi. Pērkam daļēji izstrādātus kā arī pil
-
-
"Craftwood" pērk meža īpašumus visā Latvijā. Cena no 1000-10000 Eur/ha. Veicam ātru un precīzu novērtēšanu . Ātra un go
pērku
-
SIA "Grantiņi1" uzņēmums ar 25 gadu pieredzi pērk meža īpašumus un cirsmas Vidzemē. Augstas cenas, korekta samaksa not
pērku
-
Pērk visa veida mežu un zemju īpašumus Rīgas rajonā un visā Latvijā. Visa veida dokomentāci jas kārtošana, taksatora paka
pērku
-
Uztici savu mežu SIA “Laskana-Me žs” - mežsaimniec ības uzņēmumam ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Nodrošinām labākās cena
pērku
-
Latvijas uzņēmums pērk mežu un lauksaimnie cības zemes īpašumus Latvijā. Izstrādātus un neizstrādāt us, arī ar dažādiem ap
pērku
-
Latvijas uzņēmums EL Forest par augstākām cenām pērk mežus īpašumā (no 700 līdz pat 20000 Eur/ha) visā Latvijas teritori
pērku
-
SIA Priedes AG pērk visā Latvijas teritorijā -Meža Īpašumus -Cirsmas Piedāvājam visaugstāko samaksu tirgū. Sama
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. Pērk zemi, mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus ar mežu.
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. Pērk mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus ar mežu. - Veic
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. Par labākām cenām Pērkam mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. par labākām cenām Pērkam mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. par labākām cenām Pērkam mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. par labākām cenām Pērkam zemi, mežu, (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus a
pērku
-
Pārdod īpašumu? Sazinies, nosauksim augstāko cenu tirgū. Latvijas uzņēmums pērk meža īpašumus Latvijā, dažādā stāvoklī
pērku
-
Zviedrijas mežu fondi. Vienmēr labākās cenas. Pērkam visu veidu mežus, var ar zemi. Pērkam daļēji izstrādātus kā arī pil
pērku
-
Visā Latvijā SIA „Kurzemes Mežsaimniek s” par ļoti augstām cenām pērk īpašumā visa veida meža zemes: Neizstrādāt us, kā
pērku
-
SIA "Grantiņi1" mežizstrāde s uzņēmums ar 25 gadu pieredzi pērk meža īpašumus un cirsmas Vidzemē.
pērku
-
Отдадим бесплатно деревья с участка (есть все разрешения на вырубку и стоительств о) в Иманте. Объем-150 кубов. Нужно выр
10
4400 m² m2
Visā Latvijā SIA „Kurzemes Mežsaimniek s” par ļoti augstām cenām pērk īpašumā visa veida meža zemes: Neizstrādāt us, kā
pērku
-
SIA "Grantiņi1" uzņēmums ar 25 gadu pieredzi pērk cirsmas un meža īpašumus Vidzemē. Augstas cenas, korekta samaksa.
pērku
-
SIA BN Capital pērk visa veida mežus, cirsmas, izcirtumus kā arī aizaugušas lauksaimnie cības zemes. Ātra izskatīšana ,
pērku
-
Latvijas uzņēmums EL Forest par augstākām cenām pērk mežus īpašumā (no 700 līdz pat 20000 Eur/ha) visā Latvijas teritori
pērku
-
Apbūves gabala atmežošanas ietvaros pārdodu nociršanai nolemtās priedеs uz celma kopā nedaudz virs 10 kubikmetrie m. Prie
300
1000 m² m2
Mežsaimniecī bas uzņ. par labākām cenām Pērk mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus a
pērku
-
Dabas parki, Natura 2000, Nacionālie parki, pērkam. Vienmēr labākās cenas. Labākas cenas lauksaimnie cības un meža ze
pērku
-
Īpašnieks pārdod cirsmu. Var izstrādāt priedi, virs 200m3
12,000
1 ha. m2
"Craftwood" pērk meža īpašumus visā Latvijā. Cena no 1000-10000 Eur/ha. Veicam ātru un precīzu novērtēšanu . Ātra un go
-
-
SIA "Stiga Rm" pērk visā Latvijā neizstrādāt us un daļēji izstrādātus meža īpašumus un cirsmas. Veicam meža taksēšanu
pērku
-
Mežizstrādes uzņēmums ar 20 gadu pieredzi "Apse Kl", patstāvīgi pērk, visā Latvijā, meža īpašumus un cirsmas par augstām
pērku
-
Visā Latvijā SIA „Kurzemes Mežsaimniek s” par ļoti augstām cenām pērk īpašumā visa veida meža zemes: Neizstrādāt us, kā
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. par labākām cenām Pērkam mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus
pērku
-
Latvijas uzņēmums EL Forest par augstākām cenām pērk mežus īpašumā (no 700 līdz pat 20000 Eur/ha) visā Latvijas teritori
pērku
-
Zviedrijas mežu fondi. Vienmēr labākās cenas. Pērkam visu veidu mežus, var ar zemi. Pērkam daļēji izstrādātus kā arī pil
-
-
Dabas parki, Natura 2000, Nacionālie parki, pērkam. Vienmēr labākās cenas. Labākas cenas lauksaimnie cības un meža ze
pērku
-
Zviedrijas mežu fondi. Vienmēr labākās cenas. Pērkam visu veidu mežus, var ar zemi. Pērkam daļēji izstrādātus kā arī pil
-
-
Dabas parki, Natura 2000, Nacionālie parki, pērkam. Vienmēr labākās cenas. Labākas cenas lauksaimnie cības un meža ze
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. par labākām cenām Pērkam zemi, mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īp
pērku
-
Mežsaimniecī bas uzņ. Pērk mežu, Cirsmas (izstrādes tiesības) Pērkam augošus kokus un lauku īpašumus ar mežu. - Veic
pērku
-
Visā Latvijā SIA „Kurzemes Mežsaimniek s” par ļoti augstām cenām pērk īpašumā visa veida meža zemes: Neizstrādāt us, kā
pērku
-