MeklētDarījuma veids:
Kārtošana:
Pērk apaugumus(a izaugušas pļavas ar krūmiem kokiem) uz izstrādi.
pērku
-
Dabas parki, Natura 2000, Nacionālie parki, pērkam. Vienmēr labākās cenas. Labākas cenas lauksaimnie cības un meža ze
pērku
-
Pārdodu apbūvei paredzētu zemi. Zeme atrodas pašvaldības autoceļa malā, 1km no Alūksnes pilsētas centra (tirgus). Ideāla
17,000
17000 m² m2
Latvijas mežsaimniec ības uzņēmums par viss augstākajām cenām pērk īpašumus ar mežu. Īpašums var būt gan ar būvēm, gan
pērku
5 ha. m2
Pērku Alūksnē un tās apkārtnē lauku īpašumu sākot no 1 ha līdz 200 ha (pērku arī visa veida nekustamā īpašuma domājamās
pērku
-
Pārdod no kopējās platības 3861m2 1/3 domājamās daļas zemi (1287m2) privātmājas būvēšanai.
5,000
1287 m² m2
Pārdodu nekustamo īpašumu "Rasiņas", kopā 10, 7ha, no tiem lauksaimnie cības 7ha, mežs 3ha, bez apbūves, blakus ceļam.
18,900
11 ha. m2
Pārdod vienu domājamo pusi no 21, 8 ha lauksaimnie cības zemes, tai skaitā mežs 6, 3ha.
17,000
10.90 ha. m2
Pārdod nekustamo īpašumu "Straumēni" ar kopējo platību 13.8 ha. No tiem 7.7 ha ir lauksaimnie cībā izmantojamā zeme, 5.
18,900
14 ha. m2
Pārdod iežogotu zemes platību pie Alūksnes ezera ar dīķi - bagātu ar zivīm /līņi, karūsas/ un vēžiem. Ir elektrības piev
14,000
2244 m² m2
Pārdod lauksaimnie cības zemi "Saulbrenci " 1, 15Ha Malienas pagastā. Zeme nav apstrādāta.
1,700
1 ha. m2
Vēlamies ņemt nomā lauksaimnie cības zemi 20 km rādiusā ap Alūksni. Minimālā platība 10 ha (ja ļoti tuvu, tad var izska
vēlos
īret

-
Pārdodam lauksaimnie cības zemi 3km no Apes 35, 68 ha. Ir labs piebraucama is. ceļš Pārdod īpašnieks.
111,000
36 ha. m2
Uzņēmums pārdot īpašumu "Ceļa Ķesteri". Zeme atrodas Pullana ezera krastā, kuras platiba ir 0.39ha. Īpašumam ir elektrīb
33,848
0.39 ha. m2
Ipasnieks pardod zemi 9.59ha. Meza zeme 6.27. Ir iespeja izveidot grants, smilts karjeru.
18,000
9.59 ha. m2
Uzņēmums pārdot īpašumu "Krasta Ķesteri". Zeme atrodas Pullana ezera krastā, kuras platiba ir 0.37ha. Īpašumam ir iespēj
25,118
0.37 ha. m2
Uzņēmums pārdot īpašumu "Ķesterlīči ". Zeme atrodas Pullana ezera krastā, kuras platiba ir 0.36ha. Īpašumam ir iespējams
24,128
0.36 ha. m2
Uzņēmums pārdot īpašumu "Pullankras ti", kura kopējā platība 15.24ha, no kuriem 14.36ha ir Pullana ezers, bet 0.88ha zeme
126,899
15 ha. m2
Kalme pērk Zemi un Mežu visā Latvijā. Nomājam lauksaimnie cības zemi Zemgalē. Pērkam: - Lauksaimnie cības zemes - Ai
vēlos
īret

-
Lauku Zemju Investīciju Fonds atsāk iepirkt - lauksaimnie cības zemes īpašumā (arī aizaugušas platības) - meža zemes ī
pērku
-
Par ļoti augstām tirgus cenām pērkam lauksaimnie cības zemes. -gan apstrādātas zemes, -gan ilgu laiku nekoptas zemes.
pērku
-