MeklētKārtošana:
Gaisa kondicionie ris (siltumsūkn is) Mitsubishi Srr35Zjsrc3 5Zmx-S. Operatīvā montāža 250 eiro + bezmaksas piegāde Rīg
Rīga
1,650
Gaisa kondicionie ris (siltumsūkn is) Mitsubishi Srk-Src20Zs x-S Hyper series. Operatīvā montāža 250 eiro + bezmaksas p
Rīga
1,015
Gaisa kondicionie ris (siltumsūkn is) Mitsubishi Srk-Src25Zs -S Premium series. Operatīvā montāža 250 eiro + bezmaksas
Rīga
825
Hisense Silentium augsti efektīvs invertor gaisa kondicionie ris. Silentium dzēš ierastos priekšstatu s par sadzīvē li
Rīga
862