MeklētKārtošana:
Sertificēts, pieredzējis mērnieks, par labu cenu un īsos termiņos, izgatavos topogrāfisk o plānu, izpildmērīj uma plānu, b
Rīga
-
Sertificēts mērnieks piedāvā dažāda veida mērniecības pakalpojumu s: - topogrāfisk o plānu izgatavošan a - komunikācij u i
Rīga
-
Составление смет для строительст ва и ремонта частных домов. Для ремонта квартир и офисных помещений. Для подачи в банк и
Rīga
-
Сметчик практик-стр оитель. Сделает расчеты исходя из сегодняшней реальности. Составит развернутую смету на ремонт кварти
Rīgas rajons
50
Profesināla būvniecības tāmju sastādīšana .
Rīga
-
Sertificēts speciālists veic : <> Izolācijas pretestības mērījumi ar ziņojumu sagatavošan u un turpmāko izsniegš
Rīga
45
Составление самых детальных смет с работой, материалами и необходимым и механизмами (строительн ая техника, специфическ и
Rīga
100
Sertificēts mērnieks par labām cenām veiks uzmērīšanas darbus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Rīgas rajons
-
Выполню все виды геодезическ их работ. Топография, исполнитель ные планы коммуникаци й. Замеры здания, заборов и других пос
Rīga
-
Izolācijas pretestības mērījumi, būvuzraudzī ba, elektroapgā des tīklu projektēšan a. Sertificēts speciālists piedāvā p
Rīga
50
Atzinums par būves gatavību ekspluatāci jai būvvaldē vai citās organizācij ās. Kvalitatīva , ātra un uzticama darbu vei
Rīga
-
Vispārējo būvniecības darbu tāmju sastādīšana (pēc Lbn 501-06): 1) būvniecībai un rekonstrukc ijai: - privātmāju, daud
Rīga
15
Составление смет (согласно Lbn 501-06) : 1) для строительст ва и реконструкц ии: - частных и многокварти рных домов; -
Rīga
-
Sastādu detalizētas un saprotamas būvniecības tāmes: -privātmāja s būvniecībai ; -iesniegšan ai bankai; -atsevišķie m dar
Rīgas rajons
20
Ģeodēzijas firma par saprātīgam cenām veic darbus Rīga, Jūrmalā, Rīgas rajonā un visā Latvijā: - Visu veidu inženieru
Rīga
-
Геодезист с более, чем 20-летним стажем предлагает строительны м фирмам и частным клиентам сотрудничес тво как на краткоср
Rīga
-
Cтроительные консультаци и – важный момент в строительно й сфере. И если вы еще немного сомневаетес ь в том, что консультац
Rīga
-
Составление смет для банков. Услуги смечика. Выполняю точно в срок. Составим развернутую смету на постройку дома.
Rīga
200
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga
100
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Rīga
15
Tāmju sastadīšana prīvātmāju buvniecībai un remontam. Dzivokļu vai ofisa telpu remontam. Iesniegšana i bankā, apdrošinātā
Rīga
30
Veic elektrotehn iskos mērījumus nodošanai ekspluatāci jā atbilstoši Lbn 261-15 ( Ēku iekšējā elektroinst alācija) 53.4 pun
Rīga
-
Veicam elektroinst alācijas mērijumus, ēkau nodošanai ekspluatāci jā. Atbilstoši MK noteikumiem Nr238) Kā arī veicam:
Rīgas rajons
100