MeklētKārtošana:
Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisk o plānu izgatavošan a. - Būvju uzmērīšana nodošanai ekspluatāci jā (ēkas novietnes
Rīga
45
Sertificēts mērnieks par labām cenām veiks uzmērīšanas darbus, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Rīgas rajons
-
Составление самых детальных смет с работой, материалами и необходимым и механизмами (строительн ая техника, специфическ и
Rīga
100
Sertificēts mērnieks piedāvā dažāda veida mērniecības pakalpojumu s: - topogrāfisk o plānu izgatavošan a - komunikācij u i
Rīga
-
Sertificēts speciālists pieder : <> Izolācijas pretestības mērījumi ar ziņojumu sagatavošan u un turpmāko izsnie
Rīga
45
Mērniecības pakalpojumi , ātri un kvalitatīvi visā Latvijas teritorijā. a) Topogrāfisk ā uzmērīšana b) 3D ēku skanēša
Cits
-
Tāmes māju būvniecībai / Сметы для строительст ва домов Tāmju sastādīšana (saskaņā ar Lbn 501-17) - privātmāju būvnie
Rīga
150
Составление смет для строительст ва и ремонта частных домов. Для ремонта квартир и офисных помещений. Для подачи в банк и
Rīga
-
Virtuvēm u. c. precīzi uzmēru sienas, telpas, ailes, logus, līmeņus utt. Virtuvju ielikšanai, aizskaru kāršanai, ieb
Rīga
29
Геодезист с более, чем 20-летним стажем предлагает строительны м фирмам и частным клиентам сотрудничес тво как на краткоср
Rīga
-
Ģeodēzijas firma par saprātīgam cenām veic darbus Rīga, Jūrmalā, Rīgas rajonā un visā Latvijā: - Visu veidu inženieru
Rīga
-
Tāmju sastadīšana prīvātmāju buvniecībai un remontam. Dzivokļu vai ofisa telpu remontam. Iesniegšana i bankā, apdrošinātā
Rīga
30
Sertificēts, pieredzējis mērnieks, par labu cenu un īsos termiņos, izgatavos topogrāfisk o plānu, izpildmērīj uma plānu, b
Rīga
-
Cтроительные консультаци и – важный момент в строительно й сфере. И если вы еще немного сомневаетес ь в том, что консультац
Rīga
-
Для кухни и т. д. Точно мерю стены, пространств а, окна, уровни и т. д. Virtuvēm u. c. precīzi uzmēru sienas, telpas,
Rīga
29
Profesināla būvniecības tāmju sastādīšana .
Rīga
-
Сметчик практик-стр оитель. Сделает расчеты исходя из сегодняшней реальности. Составит развернутую смету на ремонт кварти
Rīgas rajons
50
Проекты и работы по: установке автоматизир ованных теплоузлов и котельных (на газе, древесных гранулах, торфобрикет ах (с
Rīga
100
Составление смет (согласно Lbn 501-06) : 1) для строительст ва и реконструкц ии: - частных и многокварти рных домов; -
Rīga
-
Vispārējo būvniecības darbu tāmju sastādīšana (pēc Lbn 501-06): 1) būvniecībai un rekonstrukc ijai: - privātmāju, daud
Rīga
15
Sertificēti speciālisti veic elektiskus mērījumus līdz 1000V Mēs veicam šādus mērījumus: Kabeļu izolācijas pretest
Rīga
-
Lat Uzņēmums ar lielo pieredzi veic elektriskos mērījumus: Parbaude kontaktu savienojumi em ar termokameru ; Kabeļu
Rīga
50
Mērniecības pakalpojumi , ātri un kvalitatīvi visā Latvijas teritorijā. a) Topogrāfisk ā uzmērīšana b) 3D ēku skanēša
Cits
-
Составление смет для банков. Услуги смечика. Выполняю точно в срок. Составим развернутую смету на постройку дома.
Rīga
200
Mērniecības pakalpojumi , ātri un kvalitatīvi visā Latvijas teritorijā. a) Topogrāfisk ā uzmērīšana b) 3D ēku skanēša
Cits
-
Sertificēts būvinženier is ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu v
Rīga
200
Piedāvājam pilno pakalpojumu spektru, kur iekļauti elektriskie mērījumi, tostarp elektroieta išu tehnisko parametru mērīš
Rīgas rajons
100
Sastādu visa veida tāmes. Tāmes visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcij ām un citām pozīcijām.
Rīga
15
Mērniecības pakalpojumi , ātri un kvalitatīvi visā Latvijas teritorijā. a) Topogrāfisk ā uzmērīšana b) 3D ēku skanēša
Cits
-
Veic elektrotehn iskos mērījumus nodošanai ekspluatāci jā atbilstoši Lbn 261-15 ( Ēku iekšējā elektroinst alācija) 53.4 pun
Rīga
-
Mērniecības pakalpojumi , ātri un kvalitatīvi visā Latvijas teritorijā. a) Topogrāfisk ā uzmērīšana b) 3D ēku skanēša
Cits
-