Uzņēmumu IT atbalsts.

Kompānija Intechnologies nodarbojas ar ārpakalpojumiem (outsourcing) Informācijas Tehnoloģiju sfērā. Mūsu mērķis – Jūsu finanšu izdevumu samazināšana, uzlabojot kvalitāti.

Ārpakalpojumi – tās ir daļas no funkcijām, kas nodrošina Jūsu firmas darbību apkalpošanu, nodošana citai organizācijai – izpildītājam.
Mēs nodrošinām:
- pasta serveru, proxy serveru, datu bāzu serveru uzstādīšana un apkalpošana;
- lokālo tīklu administrēšana un uzturēšana;
- serveru virtualizācija;
- datu rezervēšana un atjaunošana;
- tīkla iekārtu konfigurēšana;
- datoru un perifērijas iekārtu konfigurēšana, apkalpošana;
- lietotāju tehniskais atbalsts un konsultēšana.

Serveru apkalpošana realizējas uz Linux, Windows 2003/2008/2012 R2

Ārpakalpojumu priekšrocības:

Līdzekļu ietaupīšana. Ārpakalpojumu izmaksas ir daudz zemākas nekā izmaksas par pašas struktūras būvēšanu. Šo pakalpojumu izmaksas ir Jūsu izdevumi, kas samazina ar nodokli apliekamo bāzi.
Darba vietu ietaupīšana. Personīgas struktūras izveidošana prasa papildus biroja platības, biroja tehniku, kancelejas preces, uzziņu – tiesību sistēmas, licenzēta programmatūra.
Pastāvīgs nepārtraukts darbs. Saviem darbiniekiem Jums ir jāpiešķir ikgadējs atvaļinājums, slimības lapa. Ārpakalpojumu piedāvājoša firma strādā pastāvīgi.
Laika ietaupīšana. Personāla izvēle – nav viegls uzdevums, kas prasa laiku. Infrastruktūra, tehnoloģijas un speciālisti, kas ir nepieciešami Jums, jau ir mums.
Garantēta kvalitāte. Firmas –autsorsera personāls sastāv no augsti kvalificētiem speciālistiem, kuriem ir milzīga pieredze analoģiskajos projektos.

Cita informācija mūsu mājaslapā.

____

ИТ поддержка предприятий

Компания InTechnologies занимается аутсорсингом (outsourcing) в области Информационных Технологий. Наша цель - сокращение ваших финансовых расходов при улучшении качества

Аутсорсинг - это передача части функций по обслуживанию деятельности Вашей фирмы другой организации-исполните лю.

Мы обеспечиваем:

- настройка и обслуживание почтовых серверов, прокси-серверов, серверов баз данных;
- администрирование и поддержка локальных сетей;
- виртуализация серверов;
- резервирование и восстановление данных;
- настройка сетевого оборудования;
- настройка, обслуживание компьютеров и периферийного оборудования;
- техническая поддержка и консультирование пользователей.

Обслуживание серверов производится на базе Linux, Windows 2003/2008/2012 R2.

Преимущества аутсорсинга:

Экономия средств. Стоимость услуг аутсорсинга гораздо ниже, чем затраты на построение собственной структуры. Стоимость услуг аутсорсера является вашими затратами и сокращает налогооблагаемую базу.
Экономия рабочего места. Создание собственной структуры требует дополнительные офисные площади, оргтехнику, канцтовары, справочно-правовые системы, лицензионное ПО.
Постоянная безотказная работа. Собственным работникам вы обязаны предоставлять ежегодный отпуск, больничный. Фирма - аутсорсер работает постоянно.
Экономия времени. Подбор кадров - непростая задача, требующая времени. Инфраструктура, технологии и специалисты необходимые вам уже есть у нас.
Гарантированное качество. Фирма - аутсорсер имеет в своем штате команду высококвалифицированн ых специалистов и обладает богатым опытом выполнения аналогичных проектов.

Tālrunis:(+371)25-900-***
Tālrunis:(+371)25-900-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
WWW: apskatīties
Vieta:Rīga
Adrese:Grostonas 12-37
Darba
laiks:
P.-Pt.10:00 - 18:00
Uzņēmums:InTechnologies

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:28.08.2017 10:05