Sveiki. Meklēju darbu no mājām, jeb attālināti (dēļ veselības sarežģījumiem, bet tas nenozīmē ka savu darbu darīšu sliktāk, lēnāk vai mazāk).

Varu sniegt datortehniķa, datu ievades, mājas lapas izveides, mājas lapu uzturēšanas, sociālo tīklu uzturēšanas (administrēšanas), preču ievietošanu interneta veikalos (tajā skaitā aprakstu veidošana), tulkojuma (LAT - ENG - RUS), saiņotāja, marķētāja, kā arī citus pakalpojumus. Kā arī teksta pārrakstīšana, piemēram, no PDF vai JPG failiem uz DOCX u. c.

Ir plaša pieredze mājas lapu / interneta veikalu administrēšanā. Pieredze galvenokārt iegūta strādājot ar mājas lapām uz Wordpress bāzes, bet nereti ir gadījies strādāt arī ar citiem CMS. Kā arī, ir pieredze mājas lapu vizuālā stila pārtaisīšanā un funkcionalitātes uzlabošanā.

Tā kā esmu arī datortehniķis, tad nebūs atrunu par neejošu datoru vai tam līdzīgi. Ir pastāvīgs interneta pieslēgums. Darbu varu uzsākt nekavējoties.

Nepieciešamības gadījumā, varu izsūtīt CV.

Hello. I'm looking for work from home, or remotely (because of health problems, but that doesn't mean I'll do it worse, slower or less).

I can provide computer technician services, data entry, website development, web page maintenance, social network maintenance (administration), product placement in online shops (including description creation), translation (LAT - ENG - RUS), marker, and other services. As well as rewriting text, for example from PDF or JPG files to DOCX u. c.

I have extensive experience in administering websites / online stores. Experience is mainly derived from working with websites based on Wordpress, but I has often worked with other CMS’s. Also, I have experience in redesigning website's visual style and improving it’s functionality.

Since I am a computer technician, there will be no disclaimer about a non-working computer or similar. Of course I have permanent internet connection. I can start work immediately.

If necessary, I can send out a CV.

Profesija: Tekstu ievadītājs
Iepriekš. darba pieredze specialitātē: Vairāk par 7 gadiem
Izglītība: Nepabeigta augstākā
Izglītības nozare: Informācijas tehnoloģijas
Pabeigtie kursi: Papildus datorkursi - 8 gadi Pašmācības kursi Html un Css
Valodu zināšana: Latviešu, Krievu, Angļu
Vecums: 29
Vēlamais darba grafiks: Jebkāds
Ir autovadītāja apliecība: Ir
Dzīves vieta: Rīga, Imanta
Vieta:Rīga, Imanta

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:14.11.2019 17:31