Zemnieku saimniecība vēlas nomāt lauksaimniecībā izmantojamu zemi Ozolmuižas, Ozolaines, Sokolkas, Sakstagalas, Kantinieku, Audriņu, Veremu, Ružina, Silmalas, Makašanu pagastu . Izskatīšu visu piedāvājumu. Augstās cenas.

Фермерское хозяйство возьмёт в аренду землю Озолмуйжской, Озолайнской, Сокольской, Сакстагальской, Кантиненской, Аудриньской, Веремской, Ружина, Силмалас, Макашанской волости. Рассмотрю все варианты. Высокие цены

Pilsēta, rajons: Rēzekne un raj.
Pilsēta/pagasts: Rēzekne
Pielietojums: Lauksaimniecības zeme
Tālrunis: (+371)26-65-***
E-mail: Nosūtīt e-pastu
Vieta:Rēzekne un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums: 06.06.2022 16:54